1. Podpora pro obnovitelné zdroje energie 2.0
  2. Etika ve vědě - německý filozof Dieter Sturma odpovídá na otázky
  3. Rumours About Germany #rumoursabout Germany: Fakta místo falešných slibů

Podpora pro obnovitelné zdroje energie 2.0

Novou podporu pro obnovitelné zdroje energie v Česku společně diskutovali zástupci ministerstev, experti na energetiku a energetickou politiku, podnikatelé a nevládní organizace z Česka, Německa a Francie. Zahraniční hosté prezentovali na odborném semináři novou legislativu na podporu obnovitelných zdrojů energie a zkušenosti s její přípravou i chystané změny. Cílem odborného semináře bylo převzít to nejlepší z obou prezentovaných systémů do nové podpory pro obnovitelné zdroje energie 2.0.

Etika ve vědě - německý filozof Dieter Sturma odpovídá na otázky

Prof. Dieter Sturma byl hlavním řečníkem diskuzního večera, který se věnoval etice ve vědě. S ním prezentovali své názory na etiku ve sportu Irena Parry Martínková z FTVS a na etiku v lékařských vědách Marek Vácha z 3. LF UK. Prof. Dieter Sturma odpovídal například na tyto otázky: Je umělá inteligence pro člověka konkurencí? Co je a co není v etice správné? Kde jsou hranice výzkum kmenových buněk, co je již neetické? Podívejte se na krátký rozhovor.

Rumours About Germany

#rumoursabout Germany: Fakta místo falešných slibů

Nová internetová stránka německého ministerstva zahraničních věcí má migrantům poskytovat fakta a bránit tak rozšiřování dezinformací ze strany převaděčů. Na nové internetové stránce německého ministerstva zahraničních věcí (www.rumoursaboutgermany.info), která je k dispozici v angličtině, francouzštině a arabštině, jsou ve stručné podobě shromážděny všechny důležité informace pro migranty a uprchlíky a jsou zde uvedena příslušná fakta. Stránka tak má vyvracet běžné dezinformace, které převaděči na internetu šíří.

Kandidatura Německa do Rady bezpečnosti 2019–2020

Německo se uchází o pozici nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Dne 27. června 2016 oznámil tehdejší německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier v Hamburku kandidaturu Německa na období 2019–2020. Volba by měla proběhnout v červnu 2018 na Valném shromáždění OSN. Naposledy bylo Německo členem Rady bezpečnosti v letech 2011–2012.

Strategischer Dialog

Česko-německý Strategický dialog – nový rámec pro prohloubení bilaterálních vztahů

V rámci Strategického dialogu se budou vztahy mezi Německem a Českou republikou dále zintenzivňovat. Ministři zahraničí obou zemí, Frank-Walter Steinmeier a Lubomír Zaorálek, k tomu začátkem července 2015 podepsali Společné prohlášení. V pracovním programu je stanoveno devět stěžejních bodů a oblastí spolupráce.

Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande sowie die Außenminister Steinmeier und Fabius bei Bekanntgabe der Minsker Einigung

Aktuální zprávy z německé zahraniční politiky

Zde můžete prostřednictvím zpráv ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo sledovat aktuální dění v německé zahraniční politice (v angličtině).

Informační setkání se školami a univerzitami

Německé velvyslanectví v Praze pořádá pro školy a univerzity informativní setkání ve svém sídle. Diskuze mohou probíhat v českém, německém, případně i anglickém jazyce. Více informací

Studierende mit Laptop

Nabídka stipendií v Německu

Každoroční nabídka  studijních programů, stipendií a školení v Německu je veliká. Podrobné informace k těmto nabídkám naleznete na našich stipendijních stránkách!

Šprechtíme – Projekt na podporu německého jazyka

Chcete, aby se Vaše děti naučily německy? Hledáte kurz němčiny? Zajímáte se o německou kulturu a německý jazyk? Navštivte webové stránky www.sprechtime.cz nebo také naše stránky Výuka němčiny!

Vedení velvyslanectví

Velvyslanectví na sociálních sítích

Aktuální akce

Jas. Okamžik Zvětšit obrázek Pražský divadelní festival německého jazyka (© Birgit Hupfeld)

Zde najdete tipy na zajímavé akce, které probíhají ve spolupráci s velvyslanectvím nebo s našimi partnery

Radikalismus a deradikalizace - debata s experty 8.12.

Vlak kultury Praha-Dresden