1. Bundespräsident Gauck in Prag Spolk. prez. Gauck na 25. výročí Sametové revoluce navštívil Prahu
  2. Velvyslanectví připomnělo 25. výročí roku `89 světelnou instalací a vystoupením legend. DJů
  3. Cze AM Zaorálek, ehem. AM Genscher, BM Steinmeier Bývalý min. Genscher a min. Steinmeier se v Praze setkali s uprchlíky z roku 1989
Bundespräsident Gauck in Prag

Spolk. prez. Gauck na 25. výročí Sametové revoluce navštívil Prahu

17. listopadu 2014 přicestoval do Prahy spolkový prezident Joachim Gauck, aby uctil 25. výročí Sametové revoluce v tehdejším Československu. Při této příležitosti se setkal se svými kolegy z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Na pražském Albertově, kde měly studentské demonstrace 17. listopadu 1989 svůj začátek, prezidenti společně odhalili pamětní desku. Poté prezidenti na právnické fakultě diskutovali se studenty Karlovy univerzity. Prezident Gauck ve svém úvodním projevu zdůraznil: "V roce '89 jsme cítili: teď jsme občané,teď jsme odpovědní. Tento pocit nám všem přeji i do budoucna."

Velvyslanectví připomnělo 25. výročí roku `89 světelnou instalací a vystoupením legend. DJů

Prostřednictvím týdne akcí s názvem "Jiskra nadějí z ´89" německé velvyslanectví spolu s německými politickými nadacemi, Goethe-Institutem a dalšími partnery od 8. do 15. listopadu 2014 připomnělo 25. výročí Sametové revoluce a pádu Berlínské zdi. Na fasádě Lobkovického paláce se při této příležitosti rozzářila videoinstalace vizuálního umělce Philippa Geista a party s legendárními berlínskými DJs Dr. Mottem a Stevem Morellem v klubu Podnik navodila osvobozující pocit nejen v rytmu techno beatů:

Cze AM Zaorálek, ehem. AM Genscher, BM Steinmeier

Bývalý min. Genscher a min. Steinmeier se v Praze setkali s uprchlíky z roku 1989

30. září 1989 oznámil tehdejší min. zahraničí Hans-Dietrich Genscher z balkonu německého velvyslanectví v Praze tisícům uprchlíků z tehdejší NDR, kteří zde hledali útočiště, že mohou vycestovat do Spolkové republiky. Přesně 25 let poté vystoupil Genscher společně se současným ministrem zahraničí Frankem-Walterem Steinmeierem a jeho českým kolegou Lubomírem Zaorálkem opět na slavný balkon Lobkovického paláce. Při oslavách 25. výročí těchto historických událostí se min. Steinmeier a býv. min. Genscher a Seiters na velvyslanectví setkali se 150 bývalými uprchlíky, pamětníky a hosty. 

Motivationskoffer

Slavnostní předání motivačních kufříků "Jdi do němčiny!"

Velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven převzal v pondělí 24.10.2014 v Goethe-Institutu Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže TANDEM 170 motivačních kufříků "Jdi do němčiny!", určených k využití na školách v rámci projektu "Němčina nekouše". Slavnostního křestu a předání kufříků se zúčastnili takénáměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaroslav Fidrmuc a ředitel Goethe-Institutu v Praze Dr. Berthold Franke.

IPS 2015: výběr nových stipendistů a stipendistek do Bundestagu

1. října 2014 vybírala nezávislá komise pod vedením poslankyně Spolkového sněmu Petry Ernstberger na velvyslanectví nové stipendisty a stipendistky do příštího ročníku Mezinárodního parlamentního stipendia (IPS). Večer se členové komise na velvyslanectví setkali s bývalými účastníky programu IPS a dalšími hosty. Předseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR Jan Hamáček přijal komisi na půdě Sněmovny a hovořil s ní o tomto stipendijním programu.

Návštěva Terezínské iniciativy

Německé velvyslanectví v Praze pozvalo 16. října 2014 poprvé všechny členy Terezínské iniciativy na návštěvu Lobkovického paláce. Pozvání přijalo více než 150 členů, většina z nich bývalých vězňů tere...

Prezident Spolkového sněmu Lammert navštívil památník v Terezíně

Prezident Německého spolkového sněmu Norbert Lammert 13.-14.9.2014 navštívil Českou republiku. Důvodem jeho návštěvy byla oprava varhan v Posádkovém kostele Vzkříšení Páně v Terezíně. Tento kostel byl...

Zug in die Freiheit

Liberty Train –The Journey of Christian Bürger

30 September 1989: Over 4,000 people squeeze into the gardens of the West German Embassy in Prague. The West German Foreign Minister Hans Dietrich Genscher addresses them: “We’re here today to tell you that today your emigration …”

Evropský network Deutsch

Německé ministerstvo zahraničních věcí nabízí ve spolupráci s Goethe-Institutem výukový jazykový program „Evropský network Deutsch“. Kurzy v programu jsou určeny vyšším zaměstnancům evropských institu...

velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven - životopis

Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

Od 2. září 2014 je Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven německým velvyslancem v ČR.

Šprechtíme – Projekt na podporu německého jazyka

Chcete, aby se Vaše děti naučily německy? Hledáte kurz němčiny? Zajímáte se o německou kulturu a německý jazyk? Navštivte webové stránky www.sprechtime.cz nebo také naše stránky Výuka němčiny!

Informativní setkání se školami a univerzitami

Německé velvyslanectví v Praze pořádá pro školy a univerzity informativní setkání ve svém sídle. Diskuze mohou probíhat v českém, německém, případně i anglickém jazyce. Více informací

Nabídka stipendií v Německu

Studierende mit Laptop

Každoroční nabídka  studijních programů, stipendií a školení v Německu je veliká. Podrobné informace k těmto nabídkám naleznete na našich stipendijních stránkách!

Newsletter velvyslanectví

Chcete pravidelně dostávat informace a upozornění Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice? Pak se přihlaste k pravidelnému odběru našeho newsletteru.