1. Eröffnungskonzert des 70. "Prager Frühlings" mit dem NDR-Sinfonieorchester Symfonický orchestr německého rozhlasu zahájil 70. ročník Pražského jara
  2. Rede von BuPräs Joachim Gauck zum 70. Jubiläum der Befreiung des KZ Bergen-Belsen 70. výročí konce druhé světové války
  3. Terezín Koncert „Memento“ k uctění památky 8. května v Terezíně
Eröffnungskonzert des 70. "Prager Frühlings" mit dem NDR-Sinfonieorchester

Symfonický orchestr německého rozhlasu zahájil 70. ročník Pražského jara

Poprvé ve své sedmdesátileté historii zahajoval tradiční festival Pražské jaro, který patří k vrcholům pražské kulturní sezóny, orchestr z Německa. Symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu pod vedením Thomase Hengelbrocka 12. května 2015 Smetanovu Mou vlastí zahájil 70. jubilejní ročník festivalu. Nad zahajovacím koncertem převzal záštitu německý velvyslanec Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven. Velvyslanec i dirigent byli hluboce pohnuti tímto velkým gestem smíření a považují svoji účast na zahajovacím koncertu jubilejního ročníku festivalu za zvláštní čest a výraz vynikajících bilaterálních vztahů mezi oběma zeměmi.

Terezín

Koncert „Memento“ k uctění památky 8. května v Terezíně

8. května 2015, v den 70. výročí osvobození, v Terezíně hostoval Oratorní sbor ze St. Gallenu ve Švýcarsku. Renomovaný sbor uvedl pamětní koncert MEMENTO, jehož hlavním bodem je kantáta “Země je Páně” německo-českého skladatele Hanse Krásy. Záštitu nad koncertem převzali předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Jan Hamáček, předseda Německého spolkového sněmu Prof. Dr. Norbert Lammert a předseda Národní rady Švýcarska Prof. Dr. Stéphane Rossini.

Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande sowie die Außenminister Steinmeier und Fabius bei Bekanntgabe der Minsker Einigung

Aktuální zprávy z německé zahraniční politiky

Zde můžete prostřednictvím zpráv ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo sledovat aktuální dění v německé zahraniční politice (v angličtině).

PARLEMENT EUROPEEN. EUROPE. ELECTIONS EUROPEENNES DU 7 JUIN 2009. DRAPEAU EUROPEEN.

Aktuální zprávy z EU

Zde najdete aktuální zprávy Evropské komise k politickému dění v EU (v angličtině).

Internationales Parlamentsstipendium (IPS)

IPS – Mezinárodní parlamentní stipendium Německého spolkového sněmu

Chtěli byste pracovat v německém parlamentu? Německý spolkový sněm Vás zve společně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína. Lhůta pro zasílání přihlášek je 30. června 2015.

Euro Scheine und Münzen

Minimální mzda v Německu od 1. ledna 2015

Spolková republika Německo má od 1. ledna 2015 poprvé od svého vzniku na celém území všeobecně platnou minimální mzdu. Zákonná minimální mzda stanovuje pevnou hranici, kterou v budoucnu již nelze podkročit. V současné době činí 8,50 eur na hodinu.

Šprechtíme – Projekt na podporu německého jazyka

Chcete, aby se Vaše děti naučily německy? Hledáte kurz němčiny? Zajímáte se o německou kulturu a německý jazyk? Navštivte webové stránky www.sprechtime.cz nebo také naše stránky Výuka němčiny!

Informativní setkání se školami a univerzitami

Německé velvyslanectví v Praze pořádá pro školy a univerzity informativní setkání ve svém sídle. Diskuze mohou probíhat v českém, německém, případně i anglickém jazyce. Více informací

Studierende mit Laptop

Nabídka stipendií v Německu

Každoroční nabídka  studijních programů, stipendií a školení v Německu je veliká. Podrobné informace k těmto nabídkám naleznete na našich stipendijních stránkách!

velvyslanec Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

Od 2. září 2014 je Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven německým velvyslancem v ČR.

Newsletter německého velvyslanectví

Chcete pravidelně dostávat informace a novinky z německého velvyslanectví v Praze? Pak se přihlaste k pravidelnému odběru našeho newsletteru .