1. Bundespräsident Gauck in Prag Spolk. prez. Gauck na 25. výročí Sametové revoluce navštívil Prahu
  2. Video: Uprchlíci z NDR z roku ´89 se 25 let poté setkávají na velvyslanectví
  3. Velvyslanectví připomnělo 25. výročí roku `89 světelnou instalací a vystoupením legend. DJů
Bundespräsident Gauck in Prag

Spolk. prez. Gauck na 25. výročí Sametové revoluce navštívil Prahu

17. listopadu 2014 přicestoval do Prahy spolkový prezident Joachim Gauck, aby uctil 25. výročí Sametové revoluce v tehdejším Československu. Při této příležitosti se setkal se svými kolegy z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Na pražském Albertově, kde měly studentské demonstrace 17. listopadu 1989 svůj začátek, prezidenti společně odhalili pamětní desku. Poté prezidenti na právnické fakultě diskutovali se studenty Karlovy univerzity. Prezident Gauck ve svém úvodním projevu zdůraznil: "V roce '89 jsme cítili: teď jsme občané,teď jsme odpovědní. Tento pocit nám všem přeji i do budoucna."

Video: Uprchlíci z NDR z roku ´89 se 25 let poté setkávají na velvyslanectví

Před 25 lety, na podzim roku 1989, se tisíce obyvatel NDR vydaly na cestu za svobodou. Na německém velvyslanectví v Praze našli útočiště a 30. září 1989 jim bývalý spolkový ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher oznámil, že mohou vycestovat do Spolkové republiky. O 25 let později se Hans-Dietrich Genscher, Rudolf Seiters i řada tehdejších uprchlíků vrací na velvyslanectví v Praze, aby si připomněli ony pohnuté dny, které provždy změnily jejich životy:

Velvyslanectví připomnělo 25. výročí roku `89 světelnou instalací a vystoupením legend. DJů

Prostřednictvím týdne akcí s názvem "Jiskra nadějí z ´89" německé velvyslanectví spolu s německými politickými nadacemi, Goethe-Institutem a dalšími partnery od 8. do 15. listopadu 2014 připomnělo 25. výročí Sametové revoluce a pádu Berlínské zdi. Na fasádě Lobkovického paláce se při této příležitosti rozzářila videoinstalace vizuálního umělce Philippa Geista a party s legendárními berlínskými DJs Dr. Mottem a Stevem Morellem v klubu Podnik navodila osvobozující pocit nejen v rytmu techno beatů:

Deutschlehrerpreis

Cena pro nejlepšího učitele němčiny 2014/2015

Pod patronátem Ministerstva školství ČR a ve spolupráci s českým Spolkem germanistů a učitelů němčiny (SGUN) vypisují partneři kampaně šprechtíme již třetí ročník soutěže o cenu pro nejlepšího učitele němčiny. Oceněním budou vyznamenáni aktivní němčináři z České republiky, kteří se ve školním roce 2014/2015 výjimečným způsobem zaslouží o šíření německého jazyka.

Seehofer

Ministerský předseda Seehofer otevřel v Praze bavorské zastoupení

Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer otevřel 4. prosince 2014 za přítomnosti předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a dalších významných hostů z politického a veřejného života obou  zemí  zastoupení  Svobodného státu Bavorsko v České republice. Ve svém projevu ohodnotil  zřízení bavorského zastoupení  v České republice jako symbol rostoucího přátelství mezi Bavorskem a Českou republikou a společné Evropy.

Motivationskoffer

Slavnostní předání motivačních kufříků "Jdi do němčiny!"

Velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven převzal v pondělí 24.10.2014 v Goethe-Institutu Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže TANDEM 170 motivačních kufříků "Jdi do němčiny!", určených k využití na školách v rámci projektu "Němčina nekouše". Slavnostního křestu a předání kufříků se zúčastnili takénáměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaroslav Fidrmuc a ředitel Goethe-Institutu v Praze Dr. Berthold Franke.

IPS 2015: výběr nových stipendistů a stipendistek do Bundestagu

1. října 2014 vybírala nezávislá komise pod vedením poslankyně Spolkového sněmu Petry Ernstberger na velvyslanectví nové stipendisty a stipendistky do příštího ročníku Mezinárodního parlamentního stipendia (IPS). Večer se členové komise na velvyslanectví setkali s bývalými účastníky programu IPS a dalšími hosty. Předseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR Jan Hamáček přijal komisi na půdě Sněmovny a hovořil s ní o tomto stipendijním programu.

Návštěva Terezínské iniciativy

Německé velvyslanectví v Praze pozvalo 16. října 2014 poprvé všechny členy Terezínské iniciativy na návštěvu Lobkovického paláce. Pozvání přijalo více než 150 členů, většina z nich bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta. Ve svém úvodním projevu poděkoval velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven svým hostům za jejich nasazení jakožto pamětníků a za jejich velký přínos ke usmíření mezi Čechy a Němci.

Prezident Spolkového sněmu Lammert navštívil památník v Terezíně

Prezident Německého spolkového sněmu Norbert Lammert 13.-14.9.2014 navštívil Českou republiku. Důvodem jeho návštěvy byla oprava varhan v Posádkovém kostele Vzkříšení Páně v Terezíně. Tento kostel byl za 2. světové války silně poškozen a mohl být restaurován díky přispění města Terezína, Nadace Hanse Krásy Terezín, benefičních koncertů, podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a finančnímu příspěvku předsednictva Německého spolkového sněmu.

Zug in die Freiheit

Liberty Train –The Journey of Christian Bürger

30 September 1989: Over 4,000 people squeeze into the gardens of the West German Embassy in Prague. The West German Foreign Minister Hans Dietrich Genscher addresses them: “We’re here today to tell you that today your emigration …”

Evropský network Deutsch

Německé ministerstvo zahraničních věcí nabízí ve spolupráci s Goethe-Institutem výukový jazykový program „Evropský network Deutsch“. Kurzy v programu jsou určeny vyšším zaměstnancům evropských institu...

velvyslanec Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven

Od 2. září 2014 je Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven německým velvyslancem v ČR.

Šprechtíme – Projekt na podporu německého jazyka

Chcete, aby se Vaše děti naučily německy? Hledáte kurz němčiny? Zajímáte se o německou kulturu a německý jazyk? Navštivte webové stránky www.sprechtime.cz nebo také naše stránky Výuka němčiny!

Informativní setkání se školami a univerzitami

Německé velvyslanectví v Praze pořádá pro školy a univerzity informativní setkání ve svém sídle. Diskuze mohou probíhat v českém, německém, případně i anglickém jazyce. Více informací

Nabídka stipendií v Německu

Studierende mit Laptop

Každoroční nabídka  studijních programů, stipendií a školení v Německu je veliká. Podrobné informace k těmto nabídkám naleznete na našich stipendijních stránkách!

Newsletter velvyslanectví

Chcete pravidelně dostávat informace a upozornění Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice? Pak se přihlaste k pravidelnému odběru našeho newsletteru.