Kronika znovusjednocení

Zvětšit obrázek

3. srpen 1961

V brzkých ranních hodinách začíná stavba Berlínské zdi. Ozbrojení vojáci staví barikády, natahují se ostnaté dráty. Železná opona spadla.

 

8. srpen 1989

130 lidí se pokouší uprchnout do Spolkové republiky Německo přes jeho ambasádu ve Východním Berlíně. Tisíce se pokouší uniknout přes Maďarsko, Polsko nebo bývalé Československo.

 

4. září 1989

Počátek tzv. pondělních demonstrací. Kolem 1000 lidí se shromažďuje v Lipsku, aby protestovali za svá práva a svobody.

 

11. září 1989

Maďarsko otevírá své hranice s Rakouskem. Ve třech dnech z NDR uprchne přes 15 000 lidí.

 

30. září 1989

Hans-Dietrich Genscher z balkonu Lobkovického paláce německé ambasády v Praze pronáší svá památná slova: „Dnes jsme přišli za vámi, abychom vám sdělili, že budete moci vycestovat...“, která zanikají v jásotu 4000 uprchlíků z NDR. Jejich výjezd na Západ je tímto stvrzen. 

 

9. říjen 1989

Přes 70 000 lidí se shromážďuje v Lipsku, aby pokojně demonstrovali za svá práva a svobody. Uplyne jeden týden a jsou podpořeny téměř 120 000 občany z celé NDR.

 

18. říjen 1989

Erich Hönecker odstupuje ze svého úřadu předsedy vlády.

 

3. listopad 1989

Je schváleno, že občané NDR mohou odejít přímo přes Československo do SRN. Během dvou dnů odchází touto cestou 15 000 lidí.

 

9. listopad 1989

Zpráva z tiskové konference vedení NDR: Hranice jsou s okamžitou platností otevřeny.

Krátce na to vzalo tisíce lidi tečí hranici mezi Východním a Západním Německem. Berlínská zeď po 28 letech padá.   

 

13. listopad 1989

Předseda vlády Hans Modrow je pověřen sestavením nové vlády, která bude po několika dnech nucena odstoupit. Již několik měsíců se pravidelně konají tzv. pondělní demonstrace, na kterých se začínají objevovat transparenty s hesly “Deutschland einig Vaterland” (Německo, jednotná vlast).

 

28. listopad 1989

Spolkový kancléř Helmut Kohl předkládá ve Spolkovém sněmu svůj proslulý 10. bodový plán.

 

7. prosinec 1989

Jednání u kulatého stolu. Grémium, které je složené ze zástupců starých a nových politických stran a organizací, zasedá ke kulatému stolu, aby našlo řešení pro překonání rostoucí krize v zemi.

 

19. prosinec 1989

Spolkový kancléř Helmut Kohl (CDU) na své první oficiální návštěvě v NDR. V Drážďanech se mu dostává nadšeného uvítání. Ze zástupu je slyšet volání „Helmut, Helmut“ a „Deutschland einig Vaterland“.

 

15. leden 1990

Kolem 2000 Demonstrantů vzalo útokem centrálu statní bezpečnosti ve Východním Berlíně. K demonstraci se postupně sešlo přibližně 100 000 lidí.

 

28. leden 1990

Zástupci starých a nových stran NDR se dohodli společně se zástupci občanských skupin na vytvoření přechodné vlády.  

 

1. února 1990

Hans Modrow předkládá v Lidové sněmovně předlohu k německému sjednocení, která je založena na militární neutralitě země a federálních strukturách.

 

7. února 1990

Spolková vláda se usnesla na tom, že NDR bude neodkladně nabídnuta jednání o vytvoření společné měnové unie.

 

18. březen 1990

V NDR se konají první svobodné volby. Z nich jako jasný vítěz vychází konservativní koalice vedena stranou CDU. Lidová komora se připravuje na zrušení NDR a sjednocení Německa.

40,8 procent neboli 163 ze 400 mandátů  - tím dali voliči Helmutu Kohlovi a jeho snaze o sjednocené Německo zelenou.

 

12. duben 1990

Lothar de Maiziere (CDU) je prvním svobodně zvoleným ministerským předsedou a tím i posledním předsedou vlády NDR před sjednocením Německa.

 

5. květen 1990

V Bonnu se koná první kolo konference 2-plus-4 s šesti ministry zahraničí z USA, SSSR, Velké Británie, Francie, Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky.

Spojení dvou německých států však musely nejprve posvětit světové mocnosti, které jako vítězové druhé světové války garantovaly evropské uspořádání po roce 1945.

 

18. května 1990

Podepsána dohoda státní smlouvy k hospodářské, měnové a sociální unie. Helmut Kohl tuto událost označil za „hodinu zrodu svobodného a jednotného Německa“.

 

1. červenec1990

Vytvoření měnové, hospodářské a sociální unie mezi oběma německými státy. Tím byla splněna důležitá vnitřní podmínka pro znovusjednocení Německa. NDR přebírá západoněmeckou marku – Deutsche Mark. Na vnitrostátních hranicích jsou zrušeny osobní kontroly.

 

16. červenec 1990

Zásadní průlom při vyjednávání o německém sjednocení. Kohl a sovětský generální tajemník Michael Gorbačov ohlásili, že Německo po sjednocení nadále zůstane členem NATO. Ještě v březnu tohoto roku by pro Gorbačova členství Německa v Severoatlantickém paktu v žádném případě „nepřicházelo v úvahu“.

 

23. srpen 1990

Lidová sněmovna se usnesla na datu připojení NDR ke Spolkové republice. Tento den je určen na 3. října.

 

31. srpen 1990

Ve Východním Berlíně je podepsána německo-německá dohoda o sjednocení. Spolkovým sněmem a Lidovou sněmovnou je schválen 20. září s dvou třetinovou většinou.

 

12. září 1990

Finální kolo jednání 2+4 v Moskvě. Na konferenci se Německo zavázalo respektovat německo-polskou hranici na Odře a Nise.

 

24. září 1990

NDR vystoupilo z Varšavské dohody.

 

1. říjen 1990

Německo obdrželo neomezenou státní suverenitu. Výhradní práva spojenců v Berlíně jsou tímto k 3. říjnu zrušena.

 

3. říjen 1990

V 00.00 hodin je před říšskou budovou v Berlíně za znění národní hymny a za dunění ohňostroje vztyčena černo-červeno-zlatá vlajka sjednocené Spolkové republiky Německo. Statisíce lidí oslavují v ulicích Berlína a v mnoha dalších městech Jednotné Německo. 45 let po konci druhé světové války a 28 let po pádu Berlínské zdi, žijí Němci opět ve společném státě.

 

…“cílem zůstává jednotné Německo“

“Nyní záleží na tom, zda touto cestou, která leží před námi, půjdeme pokojně, s trpělivostí a s rozmyslem, společně s našimi sousedy. Pro tento cíl pracujme společně, pomáhejme si v jednotném duchu. “Dům Německo” – náš společný domov – musí být stavěn pod evropskou střechou. To musí být cílem naší politiky.”

 

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, "Ziel bleibt die Einheit der Nation", 19.12.1989, Kundgebung vor der Frauenkirche, Dresden

Zvětšit obrázek

25 let znovusjednocení Německa