Vstup a pobyt v Německu

Informace pro české občany

Čeští občané nepotřebují jako občané EU vízum pro vstup do všech členských států EU a do Norska a Islandu. V Německu se mohou pohybovat až tři měsíce bez registrace na cizineckém úřadu, pokud neprovozují výdělečnou činnost. Pro delší pobyty potřebují povolení k pobytu EG (ES - Evropské společenství), o které se žádá u příslušného cizineckého úřadu. Další informace

Informace pro příslušníky třetích států

Osoby ze třetích států s vízovou povinností potřebují pro vstup vízum.

Seznam třetích států s vízovou povinností

Víza - Informace