Hans-Dietrich Genscher a velvyslanectví SRN v Praze – milník německých dějin

Genscher am Balkon 1989 Zvětšit obrázek (© Deutsche Botschaft Prag / Antonin Nový) Jméno zesnulého bývalého ministra zahraničí je nerozlučně spjato s německým velvyslanectvím v Praze. Kdo by je neznal: i dnes stále emotivní záběry a scény z balkonu pražského velvyslanectví z 30. září 1989?
Erinnerungstafel auf dem Balkon der Prager Botschaft Zvětšit obrázek (© Deutsche Botschaft Prag) A slavná slova ministra Genschera k více než 4.000 uprchlíkům na zahradě velvyslanectví? – Oznámení o jejich vycestování vyústilo v euforické nadšení davu pod ním. Stalo se však součástí možná nejdůležitější nedokončené věty v německé a evropské historii.

Vycestování uprchlíků NDR, které Hans-Dietrich Genscher úspěšně vyjednal, pro ně bylo vysvobozením po dny, týdny a nakonec měsíce dlouhém napětí a nejistotě. A byl to milník německých dějin: Po třech vlnách vycestování z pražského velvyslanectví do listopadu 1989 následovaly demonstrace v Lipsku, východním Berlíně a četných dalších městech tehdejší NDR. Na jejich konci byl pád Berlínské zdi 9. listopadu a nakonec znovusjednocení Německa 3. října 1990.

 Datum 30. září v Praze bylo proto také pro Genschera vrcholem jeho zahraničně-politických snah, byly to pro něj „nejpohnutější hodiny mé celé politické práce“. Jejím cílem a požadavkem bylo vždy porozumění mezi oběma německými státy, mezi zeměmi Evropy na západ i východ od železné opony, i na celém světě. Dnešní velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven považuje Genschera za „absolutně geniálního diplomata, který nacházel řešení, která nikdo jiný nemohl vidět“.

 Do poslední chvíle zůstal Hans-Dietrich Genscher úzce spjat s velvyslanectvím v Praze, ale také s uprchlíky z NDR. Jeho poslední návštěva na velvyslanectví v Praze dne 30. září 2014 u příležitosti 25. výročí vzbudila v něm a ve všech přítomných, mezi nimiž bylo i více než 150 bývalých uprchlíků, šťastné vzpomínky.