Přeshraniční regionální spolupráce

Zvětšit obrázek V posledních letech vzrostla mezi Německem a Českou republikou potřeba přeshraniční spolupráce na regionální úrovni. Tato spolupráce vedla k řadě bilaterálních dohod mezi německými a českými okresy. V těchto dohodách prohlašují obě strany na příklad záměr, podporovat a zintenzivnit spolupráci v oblastech turismu, hospodářství, dopravní infrastruktury, zemědělství, ochrany přírody, kultury, vědy, vzdělání a sportu. V této souvislosti může zároveň docházet k výměně informací a zkušeností ale take odborných a vedoucích pracovníků. Kromě toho hraje spolupŕace v rámci unijních subvenčních programů (Interreg III a navazující program) a euroregionů důležitou roli, protože může být zažádáno o dotace pro přeshraniční projekty pouze na základě bilaterálního plánování a souhlasu. Koordinace adekvátních společných aktivit pak přebírá k tomu určený řídící výbor.

Takové dohody byly například sepsány dne 05.02.2007 mezi kraji Drážďany a Chemnitz na jedné straně a krajem Ústí nad Labem na straně druhé. Druhým příkladem je dohoda mezi kraji Chemnitz a Horní Franky na straně jedne a okresem Karlovy Vary na straně druhé. Tato dohoda byla podepsána 23.05.2002 respektive 28.06.2004.

Česko-německá partnerství měst

Koordinační rada Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s organizací IDOR uspořádala v roce 2003 mezi již existujícími cca 300 česko-německými partnerskými městy soutěž, aby vypátrala skvěle fungující spojení mezi městy a tyto pak odměnila. 

Přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českou republikou v euroregionech

Zvlášť intenzivní formu bilaterální spolupráce představuje přeshraniční regionální kooperace v euroregionech, na níž se podílejí Bavorsko, Sasko, Durynsko, Čechy, rakouské regiony a Dolní Slezsko v Polsku. Na území České republiky je celkem 13 euroregionů, z nichž je pět v německo-českém pohraničí. 

Další informace

Podpora pohraničí Evropskou unií

Fahne der Europäischen Union

Evropská unie v rámci své kohezní politiky cíleně podporuje příhraniční regiony svých členských států. 

Další informace