Linky - politika a společnost

Zde naleznete vybrané linky k německým politickým nadacím v České republice, nevládním organizacím s česko-německým polem působnosti, vědeckým zařízením, spolkům v česko-německém pohraničí, jak i k české vládě a spolkům sudetských Němců.

Informace a adresy k německé vnitřní a zahraniční politice najdete pod

Politika v Německu

Německé politické nadace v ČR

Nadace Konráda Adenauera

Jugoslávská 620/29, CZ-12000 Praha 2
Tel: +420 222 320 190/1, Fax: +420 222 320 198
E-Mail: kas%27%de,Info%27%Prag

Pobočka nadace Konráda Adenauera v Praze podporuje vytvoření svobodomyslně demokratické společenské základny tržního a sociálně orientovaného ekonomického řádu v České republice. Dalším cílem je podílet se na přípravách země na členství v EU a zintenzivnit europolitický dialog s širokým spektrem rozhodujících činitelů.


Nadace Heinricha Bölla

Spálená 23 (zadní trakt, vchod Spálená 21), 110 00 Praha 1
Tel.:  + 420 251 814 173/ 175, Fax: + 420 251 814 174
E-Mail: cz%27%boell%27%org,info

Nadace Heinricha Bölla podporuje vzdělávací opatření k rozvoji demokratických struktur a porozumění národů. Podporuje společenskopolitickou angažovanost obzvláště v oblasti ekologie, demokracie a solidarity, boj proti násilí a rovnoprávnost mužů a žen.


Nadace Friedricha Eberta

Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5

Tel.: 224 947 076, Fax: 249 480 91
E-Mail: fesprag%27%cz,fes

Nadace Friedricha Eberta v České republice podporuje německo-český dialog především tématickými akcemi v oblastech evropská integrace, společensko-politický dialog a spolupráce odborů. Za tímto účelem nabízí nadace samostatně nebo spolu s domácími a zahraničními partnerskými organizacemi pořádané informační, diskusní a poradenské akce a podporuje i obsahové školení a další vzdělávání mladých společensko-politických multiplikátorů z České republiky.


Nadace Friedricha Naumanna

Vedoucí: Dr. Borek Severa

Na Šafránce 43, 101 00 Praha 10

Tel.: 267 312 227, Fax: 267 312 557
E-Mail: mediatrust%27%cz,bsevera, mediatrust%27%cz,mperoutkova

Úkoly nadace jsou vzdělávání a politické poradenství k tématům právní stát, tržní hospodářství a media.


Nadace Hannse Seidela

Václavské náměstí 55, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 42 56 40
Fax: 221 42 56 31
E-Mail: hss%27%de,tschechien
Těžištěm práce je podpora rozvoje demokratických institucí se zvláštním důrazem na vzdělávací opatření v oblasti státu a komunální správy, pomoc v oblasti vnitřní bezpečnosti a přeshraniční spolupráce.

Nestátní organizace související s německo-českými vztahy

Německo-česká společnost

Jürgen-Ponto-Platz 2, 60329 Frankfurt/Main,
Telefon: 040-26 31 93 54
Fax: 040-24 26 70 70


 

DTSG - Německo-česká společnost Hamburk
Wartburgstr. 50, 29354 Hamburg,
Telefon 040-44 11 13 18,
Fax: 040-44 11 13 13
E-Mail: aol%27%com,DTGHamburgeV


Německo-česká a slovenská společnost e.V.

Barbarossaplatz 2, 50674 Köln,
Telefon: 0221-23 98 01,
Fax: 0221-21 44 86


Německo-český informační portal informuje Němce o České republice a Čechy o Německu v obou jazycích. Je otevřeným fórme pro všechny, které zajímají německo-česká témata
www.tschechien-portal.info

www.nemecko-portal.info
 
Portál Česko online

Informace v němčině o České republice a Praze z oblasti politiky, hospodářství, kultury apod. Partneři jsou česká centra, Český rozhlas - německá redakce a Česko-německá tisková agentura DTPA.
 
TANDEM – německo-česká výměna mládeže

Koordinační centrum pro německo-českou výměnu mládeže
Maximilia Str. 7, D-93047 Regensburg
Tel: 0941-58 55 70
Fax: 0941-58 55 72 2
E-Mail: tandem @tandem-org.de

Koordinační centrum Plzeň

Sedláčkova 31 , 30614 Plzeň

Tel: 377 220 879
Fax: 377 184 169
E-Mail: mbox%27%zcu%27%cz,tandem


Nadace upomínka, odpovědnost, budoucnost

Odškodnění nuceně nasazeným

Markgrafenstr. 12-14, 10969 Berlin
Tel.: 030-25 92 97-0
Fax: 030-25 92 97-40
E-Mail: stiftung-evz%27%de,info


Nadační iniciativa německého hospodářství

Odškodnění pro bývalé nuceně nasazené
Kancelář Berlín, Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Str. 29, D-10493 Berlin
Tel: 030-20609-200
Fax: 030-20609-103,-104,-105
E-Mail:stiftungsinitiative%27%de,info

Vědecká zařízení

Collegium Carolinum - výzkumné pracoviště českých zemí
Hochstrasse 8, D-81669 München
Tel: 089-44 88 39 3
Fax: 089-48 61 96
E-Mail: extern%27%lrz-muenchen%27%de,post%27%cc


Ústav mezinárodních vztahů v Praze

Nerudova 3, 118 01 Praha 1
Tel: 251 108 111
Fax: 251 108 222
E-Mail: iir%27%cz,umv


Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1
Tel: 224 491 111
Fax: 224 229 487
E-Mail: uk%27%cuni%27%cz,sekve


Databanka Otto Wolffa

Databanka Otto Wolffa zahrnuje množství institucí a osob, které se zabývají východní Evropou, resp. východní a střední Evropou (university, ústavy a mnoho jiných). Mnoho z nich má vlastní domovskou stránku. Informace o linkách, které k nim vedou, nabízí časopis 'Východní Evropa'


Ost-West-Kolleg spolkové centrály pro politické vzdělání (Bundeszentrale für Politische Bildung)

Ost-West-Kolleg pořádá semináře k aktuálním politickým tematům, na kterých jsou vítani také učastníci ze střední a východní Evropy.

Willy-Brandt-Str. 1, 50321 Brühl
Tel: 01888 / 629-8250, -8240
Fax: 01888 / 629-9020
E-Mail: fhbund%27%de,owk

Německá společnost pro zahraniční politiku

(Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik)
Rauchstr. 17-18, 10787 Berlin
Tel.: 030-254 231-0
Fax: 030-254 231-16
E-Mail: dgap%27%org,info


Německý ústav pro mezinárodní politiku a bezpečnostní politiku (SWP)

Ludwigkirchplatz 3-4, D-10719 Berlin
Tel: 030-88007-0
Fax: 030-88007-100
E-Mail: swp-berlin%27%org,swp

Ústav pro evropskou politiku (IEP)

Jean-Monnet-Haus, Bundesallee 22, 10717 Berlin
Tel.: 030-889 134-0
Fax: 030-889 134-99
E-Mail: iep-berlin%27%de,info

Německo-české pohraničí

Euroregion Neisse - Nisa - Nysa

U Jezu 2, CZ-460 01 Liberec 4
Tel.: 485 226 272
Fax: 485 226 273
E-Mail: arr-nisa%27%cz,m%27%rehacek


Euroregion Elbe / Labe

Velká Hradební 8, CZ-400 01 Ústí nad Labem
Telefon:: 475 241 43-7, -8
Fax: 475 211 603
E-Mail: mag-ul%27%cz,euroregion-labe; euroregion-elbe-labe%27%de,info


Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Divadelní 15, CZ-434 01 Most
Tel./Fax: 476 706 128´
E-Mail: mumost%27%cz,euroregion


Euroregion Egrensis

nám. Jiřího z Poděbrad 33, CZ-350 01 Cheb
Tel. 353 221 566
Fax: 353 221 565
E-Mail: iol%27%cz,euregrensis, iol%27%cz,euregio
 

Euroregion Bayrischer Wald / Šumava / Mühlviertel

Denisova 178/I, CZ-339 01 Klatovy
Telefon: 376 352 204
Fax: 376 320 131
E-Mail: okukt%27%cz,knotek


Česko-německá tisková agentura (DTPA)

Tato tisková agentura nabízí krátké zprávy především ze sasko-českého pohraničí. Přes e-mailovou službu lze odebírat bezplatně elektronické zprávy (zatím jen v němčině).

c/o KabelJournal GmbH
August-Bebel-Str. 86, D-08340 Beierfeld
Telefon: 03774 / 6625-0
Fax: 03774 / 66 25-60
E-Mail: kabeljournal%27%de,dtpa

IDOR - Česko-německé informační středisko
Tento dvojjazyčný česko-německý projekt, který je finančně podporován německým ministerstvem zahraničních věcí a nadací Roberta Bosche, má za cíl shromažďovat informace o německo-českém pohraničí, zprostředkovat kontakty na partnery na druhé straně a informovat obyvatele o otázkách rozšíření Evropské unie.

Gerberstr. 11a, D-95111 Rehau
Telefon: 0049-9283-898284
Fax: 0049-9283-591978
E-Mail: idor%27%org,info

IDOR Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda
Informační středisko na hraničním přechodu (nádraží)
94252 Bayerisch Eisenstein
Telefon: 09925 - 903 145
Fax: 09925 - 903 148

Sudetoněmecká sdružení

Sudetoněmecká kancelář SKS

Kontaktní ososba: Peter Barton
POBOX 47, Pošta 011
Tomášská 14, 118 01 Praha 1
Telefon: +420 257 535 504
Fax: +420 257 535 214
E-Mail: sks-praha%27%com,info

Ackermann-Gemeinde

Hlavní pracoviště: 80799 München, Heßstr. 26
Telefon: 089-27 29 42-0
Fax: 089-27 29 42-40
E-Mail: t-online%27%de,ackermann_gemeinde


Adalbert Stifter Verein

Hochstr. 8, 81669 München
Telefon: 089-4 48 98 07
Fax: 089-4 89 11 48
E-Mail: t-online%27%de,asv%27%kulturinstitut


Sudetendeutsche Landsmannschaft

Hochstraße 8, 81669 München
Telefon: 089-48 00 03 41
Fax: 089-48 00 03 44
E-Mail: sks-praha%27%com,info

Německé válečné hroby

Lidový spolek pro péči o německé válečné hroby (Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) registruje, udržuje a pečuje o hroby obětí války a tyranie v zahraničí a pomáhá při údržbě válečných hrobů v Německu. Tento lidový spolek pracuje z pověření německé spolkové vlády. Nejdůležitějšími právními podklady pro práci jsou Ženevská konvence a mezistátní úmluvy a dohody o válečných hrobech.

V České republice je z pověření Lidového spolku činný v péči o hroby německých padlých pan Igor Nachtigall.

Igor Nachtigall
Kozolupy 6
267 18 Karlštejn
Tel: 603 47 20 66
E-Mail: volksbund%27%cz,nachtigall