Facebooková soutěž o 5 x 2 vstupy na Mistrovství Evropy žen v halovém hokeji dne 19. 1. 2018

Podmínky účasti v soutěži o o 5 x 2 vstupy na Mistrovství Evropy žen v halovém hokeji dne 19. 1. 2018

·         Podmínkou účasti je trvalý pobyt / trvalé bydliště v České republice a věk alespoň 18 let.

·        Dne 15.1.2018 bude položena na facebookové stránce německého velvyslanectví otázka, kterou lze zodpovědět do 17. 1. 2018 hod. 12:00. Odpovědi doručené později nebudou ve vztahu k dané otázce zohledněny. – Pro určení času je směrodatný místní čas v Praze (středoevropský čas). 

·         Odpovídat lze pouze přes facebook prostřednictvím komentáře pod příslušnou otázkou. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo neručí za případnou ztrátu odpovědí v důsledku technické chyby během přenosu.

·         Po uplynutí lhůty pro odpovědi na danou otázku bude z příslušných správných odpovědí pomocí náhodného anonymního losování na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo dne 17. 1. 2018 vybráno pět výherců/výherkyň, jejichž jména budou v ten samý den zveřejněny prostřednictvím facebooku.

·         Velvyslanectví Spolkové republiky Německo výherce prostřednictvím facebooku neveřejně požádá o sdělení jména a data narození. Tato data jsou potřebná pro vstupní kontrolu na velvyslanectví.

·         Každý účastník smí odevzdat pouze jednu odpověď. Pokud účastník během soutěže odevzdá více odpovědí, jeho odpověď bude zohledněna pouze jednou. Každý účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

·         Hodnotu ceny není možné vyplatit v penězích.

·         Osobní údaje účastníků a vítězů nebudou ukládány, ale použity pouze pro ověření řádné účasti.

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo si vyhrazuje právo:

-  bez předchozího oznámení zrušit či změnit celý kvíz nebo jeho část a/nebo zrušit či změnit pravidla nebo jejich část, pokud nastane okolnost, která není přiměřeným způsobem v moci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Jakékoliv změny budou zveřejněny prostřednictvím facebooku. 

-  podle vlastního uvážení diskvalifikovat účastníka/účastnici, u nichž existuje dostatek důvodů se domnívat, že porušil/a pravidla a/nebo příslušné právní předpisy. V případě, že bude diskvalifikován výherce, určí Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nového výherce, a to stejným způsobem jako výherce původního. Posouzení porušení je na uvážení Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

·         Vymáhání výhry či účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Soutěž na facebooku