Tiskový referát

Tageszeitungen Zvětšit obrázek (© iStock) Tiskový referát velvyslanectví nabízí tiskové zprávy, obrazový materiál a informace o aktivitách velvyslanectví a Německa všeobecně. Kolegové Vám zodpoví všechny otázky týkající se tisku a médií.

Deutsche Welle Akademie in Bonn

Svět médií

Německo patří k zemím s největší hustotou médií a nejvíce pestrým tiskem. Stovky deníků, tisíce časopisů a milióny internetových uživatelů garantují neobyčejnou různorodost názorů. V éře Webu2.0 jsou „hlasy“ jednotlivých médií vůči sobě dávány do nových souvislostí: at´se jedná o tisk, televizi, rádio, internet, sociální sítě, knihy či film – budoucnost médií se bude odehrávat společně.

Eurotopics – každodenní přehled evropského tisku

Eurotopics je vícejazyčná online-nabídka evropských témat vydávaná Spolkovou centrálou pro politické vzdělávání. Eurotopics informuje o politických, kulturních a společenských debatách z 28 zemí (EU plus Švýcarsko). Diskuze a názory, které dosud probíhaly pouze na národní úrovni, jsou nyní díky každodennímu přehledu tisku přístupné po celé Evropě. Magazín, vycházející jednou týdně, stanovuje témata a dodává informace ze zákulisí k důležitým evropským otázkám. Eurotopics tak pomáhá transevropským diskuzím a podporuje vytváření nových networků mediální, kulturní a politické výměny. 

Pro přehled tisku, vycházející ve všední dny, vybírají redaktoři a korespondenti z nejdůležitějších novin 28 evropských států (EU plus Švýcarsko) články s názory, reflexemi, eseje a komentáře. Ve svých příspěvcích v krátkém úvodu objasní, o co se v diskuzi jedná a přeloží citace, které se k tomu vztahují. Pokud je to možné, uvedou odkaz na originální článek. Přehled tisku vychází ve třech jazycích (anglicky, francouzsky, německy). Je možné ho odebírat jako bezplatný Newsletter elektronickou poštou. Více informací najdete   zde

Presseurop.eu – evropské médium

  „Jazykem Evropy je překlad“ řekl jednou Umberto Eco. Tato jazyková a kulturní rozmanitost vytvořila sice jednu z nejkreativnějších civilizací, ale způsobila také bezpočet konfliktů. Dnes, kdy 500 miliónů Evropanů žije v Evropské unii ve stále užším kontaktu, už není jazyk rozdělujícím faktorem. A přece je těžké se pořádně poznat, když člověk musí žonglovat s 23 národními jazyky – neopomenout regionální jazyky, které jen čekají na to, až budou uznány Bruselem.

Proto vznikl z iniciativy Evropské komise projekt Presseurop a byl svěřen čtyřem magazínům se zkušenostmi v oblasti mezinárodních revuí (Courrier international z Francie, Internnazionale z Itálie, Forum z Polska a Courrier internacional z Portugalska). Presseurop byl sestaven z nezávislých novinářů z celé Evropy. Denně vybírá redakce v evropském a celosvětovém tisku články, které umožňují nový, originální pohled na Evropu a nechává je přeložit do deseti jazyků. Nejde přitom o Evropu jako o instituci, o tom už se informovalo dost podrobně – nýbrž o to, jaký je život lidí v Evropě.

www.presseurop.eu

Informační materiál

Kamerateams

Velvyslanectví dává k dispozici na základě poptávky novinářek a novinářů a i jiných zájemců různé brožury, informační materiál nebo videomateriál o Německu.

Informační materiál - přehled

Média v Německu

deutsche Tageszeitungen

Zde naleznete výběr německých médií a korespondenty německých médií akreditovaných v České republice.

Média v Německu

Archív k tématům politika a tisk

Starší zprávy k těmto tématům naleznete v našem archívu.