Kandidatura Německa do Rady bezpečnosti 2019–2020

Logo der deutschen Sicherheitsratskandidatur Zvětšit obrázek (© Auswärtiges Amt)

Německo se uchází o pozici nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Dne 27. června 2016 oznámil tehdejší německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier v Hamburku kandidaturu Německa na období 2019–2020. Volba by měla proběhnout v červnu 2018 na Valném shromáždění OSN. Naposledy bylo Německo členem Rady bezpečnosti v letech 2011–2012, jeho opětovná kandidatura je výrazem politické vůle aktivně přispívat k míru a bezpečnosti v souvislosti se všemi výzvami, kterými se Rada bezpečnosti zabývá. Opětovné členství Německa by zdůraznilo jeho váhu v rámci OSN.

Frank-Walter Steinmeier ve svém projevu, který pronesl na pozvání Leibnizova institutu globálních a regionálních studií (GIGA) na Hamburské radnici v rámci série přednášek „GIGA Distinguished Speaker Lecture Series“, vyzdvihl význam Rady bezpečnosti OSN:

„OSN a Radu bezpečnosti potřebujeme pro naše snahy o zajištění míru v této neklidné době víc než kdy dříve. I když je Rada bezpečnosti OSN stále více terčem kritiky a její rozhodovací procesy jsou někdy opravdu zablokované, zůstává i nadále jediným orgánem, který může schvalovat mezinárodně závazná opatření k prevenci konfliktů a zajišťování míru. Navzdory veškeré skepsi je třeba uvést, že v minulém roce schválila 60 ze svých 63 rezolucí jednomyslně. Rada bezpečnosti je hlavním celosvětovým krizovým manažerem!“

To je mimořádně důležité právě také pro Německo. Jak uvedl ministr Steinmeier: „Německo jakožto země, která je ekonomicky, politicky i společensky úzce propojena s celým světem – a podle některých studií je takto propojena dokonce ze všech zemí nejvíce – je mimořádně závislé na fungujícím mírovém mezinárodním pořádku založeném na dodržování pravidel. A proto musíme o to více usilovat o zachování a další rozvoj tohoto pořádku.“

Rozsah německého zapojení v OSN lze shrnout pojmy „mír, spravedlnost, partnerství a inovace“. To jsou také hlavní hesla kampaně před volbou do Rady bezpečnosti.

V současné době, která se vymkla ze zaběhlých pořádků, je více než kdy jindy zapotřebí vypořádávat se s tradičními i novými hrozbami společně. Německo je v tomto ohledu spolehlivým partnerem: již téměř 30 let se angažuje v mírových misích, a to jak svými personálními kapacitami, tak finančními prostředky. K hlavním pilířům německé zahraniční politiky patří prevence konfliktů, stabilizace, obnova po konfliktech a kontrola zbrojení.

Spravedlnost

Německo se zasazuje o funkční světový řád založený na hodnotách. Lidská práva jsou základem globálního soužití. Rovnost pohlaví a právo žen a dívek na sebeurčení, společenská inkluze i ekonomická, sociální a kulturní práva patří k našim základním hodnotám, které dennodenně podporujeme na celosvětové úrovni.

Außenminister Steinmeier bei seiner Rede zur Verkündung der Kandidatur Zvětšit obrázek (© Thomas Trutschel/photothek.net )

Inovace

Jedním za našich ústředních témat je politika ochrany klimatu. Právně závazná klimatická dohoda vyjednaná v Paříži nastavila na celosvětový kurz pro udržitelné energetické zásobování. Jakožto zakládající člen Programu OSN pro životní prostřední sdílíme své široké zkušenosti a průkopnické ambice v oblasti obnovitelných energií. K našim hlavním cílům patří i rovnoprávné a kvalitní vzdělávání pro všechny děti a mládež. Může se zdát, že tato témata na první pohled s otázkou bezpečností nesouvisí, představují však základní předpoklad pro mírovou a svobodnou společnost. Bez přístupu ke vzdělání a vodě a bez zdravého životního prostředí není bezpečnost myslitelná.


Sitzung des UN-Sicherheitsrats Zvětšit obrázek (© picture alliance / dpa) Partnerství

Spolková republika Německo je partnerem světa. Partnerství pro něj znamená jednání rovného s rovným. Chce se učit a poskytovat své zkušenosti v zájmu rozvoje. Proto rozvojovou politiku chápe jako investici do budoucnosti: rozvojová politika pro Německo znamená vytvářet struktury, sdílet znalosti a myšlenky, pomáhat jiným, aby si dokázali pomoci sami. Německo chce a může přispět k tomu, aby svět získal lidštější podobu. K tomu patří i spravedlivé a důstojné zacházení s uprchlíky. Příčiny migrace je třeba řešit v místě jejich vzniku. Německo se proto zásadní měrou podílí na chodu organizací, jako je Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebo Světový potravinový program.

německá kandidatur do Rady bezpečnosti

UN-Vollversammlung 2012