Česko-německý dialog o migraci – plodná diskuze o složitém tématu

V. Spidla und M. Roth bei der Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung Zvětšit obrázek (© Deutsche Botschaft Prag (Tomas Krist))

Česko-německý dialog o migraci – plodná diskuze o složitém tématu

Od ledna 2016 se setkávají odborníci z ministerstev, soukromého sektoru i občanské společnosti z České republiky a Německa, aby diskutovali o výzvách souvisejících s uprchlickou krizí. K tématům jednání patří otázky přijímání, prvotní podpory a integrace uprchlíků na trhu práce, ale také boj proti příčinám migrace nebo podpora třetích zemí.

Cílem dialogu o migraci a integraci je posílit spolupráci obou zemí v této oblasti a vzájemně se obohatit o zkušenosti. Současné výzvy a problémy související s přílivem migrantů je zapotřebí řešit společně a konstruktivně. K tomu může dialog přispět prostřednictvím výměny zkušeností a konzultací obou zemí. Z dialogu se již stala pevná součást našich bilaterálních vztahů. 

Bývalý premiér Vladimír Špidla a státní tajemník německého ministerstva zahraničí Michael Roth tento diskuzní formát vytvořili v rámci Strategického dialogu obou zemí. Společně s delegacemi expertů se setkávají střídavě v Praze a Berlíně. První setkání se konalo v lednu 2016 v Praze, další pak v červnu a listopadu 2016 a v květnu 2017. Bylo zde dohodnuto, že obě země společně částkou cca 3 mil. eur zajistí zlepšení životních podmínek v uprchlickém táboře v Jordánsku.

Státní ministr Roth uvedl: „Kdyby tento dialog neexistoval, bylo by jej potřeba vynalézt. (…) I když s Českou republikou v otázkách migrační politiky nejsme vždy zajedno, prostřednictvím dialogu jsme vytvořili platformu, která umožňuje otevřenou a konstruktivní komunikaci. Chceme vyzdvihnout to, co máme společné a vytvořit nové iniciativy. Díky tomu může dialog o migraci být v rámci Evropy velkým povzbuzením pro ostatní.“