Cestování do Německa

                                                                                  Stav: březen 2017

Jaké celní předpisy musí být dodržovaný při vstupu do Německa? Není možné vést všechno zboží a produkty neomezeně.

Více informací najdete také v angličtině zde

Zoll (DE)

Zoll (EN)

Ministerstvo zahraničí SRN poskytuje aktuální informace o cestování do různých zemí na své webové stránce.

Ministerstvo zahraničí SRN (německy)

Dne 1.9.2002 vstoupila v platnost Česko-německá smlouva o sociálním zabezpečení. Tím, že díky ní odpadá dodatečné zdravotní pojištění při cestách do zahraničí pro občany obou zemí, přináší především turistům obou zemí ulehčení.

Přesto je třeba dbát na skutečnost, že ne všechny úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a dodatečné cestovní zdravotní pojištění může být výhodou (např. repatriace, dodatečné poplatky při hospitalizaci).