Víza

Všeobecné informace

Úřední hodiny právního a konzulárního referátu naleznete zde:

úřední hodiny

Žádosti o vízum musí být podány osobně žadatelem (pouze s termínem!). Zaslání žádostí poštou není možné. Mohou být přijaty pouze kompletní žádosti. Všechny podklady musí být předloženy v originále plus dvě obyčejné kopie. Prosím dbejte ve vlastním zájmu na úplnosti podkladů.

Doba zpracování je dle druhu žádosti rozdílná. Velvyslanectví může zpravidla vízum udělit teprve po obdržení souhlasu z Německa. Informace jsou nezávazné a bez garance. Podmínky udělení víza se mohou také krátkodobě změnit. Pro otázky, jejichž zodpovězení nevyplývá z obsahu níže uvedených informací, nás můžete kontaktovat emailem (kontaktní formulář vpravo).

Důležité informace pro žadatele o víza - sjednání termínu

Important notice for visa costumers - Appointment

Please be advised that the Consular staff is in a position to answer requests in German, English and Czech language. Please note that the Embassy cannot be held responsible for any misunderstandings due to language problems. Further information on German visa requirements and frequently asked questions can be found here: Information

V těchto dnech je velvyslanectví zavřeno:

Přehled svátků

Informace o vízech pro dlouhodobý pobyt (delší než 3 měsíce) a výdělečnou činnost - žádost

Pokud se v České republice zdržujete jako cizinec třetího státu s vízovou povinností a v Německu plánujete pobyt delší než tři měsíce (sloučení rodiny, studium) nebo vykonávání výdělečné činnosti, potřebujete pro vstup národní německé vízum.

Visa Information in English

For general information on visa requirements in a different language please consult the homepage of the German mission in your home country.

Please note that the Embassy can accept complete applications by personal appointment only. It is not possible to submit applications by mail or e-mail.

For any further questions please use our contact form (see right hand side)

Comprehensive information on German visa requirements can be found here: Information

Schengen-Karte

Víza pro krátkodobé pobyty do tří měsíců - Schengenská víza

Všichni cizinci, kteří žijí v některém členském státu Schengenské úmluvy (tzv. Schengenské státy) s platným povolením k pobytu nebo s vízem pro dlouhodobé pobyty (kategorie „D“), nepotřebují pro návštěvní cesty až na 90 dnů během období 180 dnů žádné vízum do Německa.

Informace k Schengenské úmluvě naleznete zde .

České povolení k pobytu nebo české D-vízum opravňuje také k pobytu v ostatních Schengenských zemích až na maximálně 90 dnů během období 180 dnů. Udělení víza pro krátkodobý pobyt v Německu (tzv. Schengenská víza) na velvyslanectví v Praze již není praktikováno. Pokud Vám bylo některým českým zastupitelským úřadem vystaveno územně omezené Schengenské vízum typu C, nebude Vám moci velvyslanectví v Praze s největší pravděpodobnosti vystavit vízum pro Německo. Prosím zažádejte o Schengenské vízum u německého zastupitelského úřadu v zemi Vašeho obvyklého pobytu.

V případě, že jste toho názoru, že ve Vašem případě je Velvyslanectví v Praze příslušné k vystavení Schengenského víza, může Vám být rezervován termín mimo vízový rezervační systém. Kontaktujte nás v této záležitosti prosím přes náš kontaktní formulář .

Kontakt s konzulárním oddělením