Pasy, víza a právní záležitosti

Služby právního a konzulárního referátu

Na této stránce najdete, seřazena abecedně, služby z oblasti právních a konzulárních záležitostí.

Další informace v němčině naleznete zde

V případě dotazů neváhejte kontaktovat právní a konzulární oddělení velvyslanectví.

Upozornění !

Právní a konzulární referát Velvyslanectví je ve čvrtek, 07. prosince uzavřený.

Děkujeme za Vaše pochopení.

Terminvergabe

Zajištění termínu na právním a konzulárním referátu

  • Zajištění termínu

    Velvyslanectví v Praze nabízí svým zákazníkům možnost, si online zajistit termín pro příští návštěvu/návštěvy na zdejším právním a konzulárním referátu. Osoby, které žádají o cestovní pas, dětský průkaz nebo potřebují ověření podpisu, či chtějí využít jiné služby, by si měly předem rezervovat online termín pro svou návštěvu. Rezervace je bezplatná. Pro každého žadatele si rezervujte jeden termín.

    Návštěva bez termínu je možná (mimo víza), ale nejdříve budou obslouženi žadatelé s termínem. 

    Pro Vaše pohodlí proto velvyslanectví doporučuje si před návštěvou zajistit termín.

    K zajištění termínu

V

Nové německé pasy - nové bezpečnostní prvky, nové materiály

Od 01. března 2017 bude cestovní pas vydáván v modernizované podobě. Všechny aktuální cestovní pasy zůstávají v platnosti až do v pasu uvedeného data ukončení platnosti. Kdo vlastní platný cestovní pas, může tento bez omezení používat i nadále.

Německé občanství

Nenabytí německé státní příslušnosti v případě dětí, které se narodí německým rodičům v zahraničí (§ 4 odst. 4 věta 1 ve spojení s větou 3 německého zákona o státní příslušnosti).  Děti, které se narodily v zahraničí a jejichž němečtí rodiče nebo německý rodič se narodili/narodil po 31. 12. 1999 v zahraničí a v době narození dítěte měli/měl místo obvyklého pobytu v zahraničí, nenabývají narozením německou státní příslušnost, pokud narozením získali státní příslušnost jiného státu.

Kontakt s konzulárním oddělením