Informace k tématu práce a pracovní trh

Národní akční plán pro byznys a lidská práva

Národním akčním plán pro byznys a lidská práva chce spolková vláda prosazovat dodržování lidských práv v globálních dodavatelských a hodnotových řetězcích.

Práce v Německu

Od 1. května 2011 je otevřen německý pracovní trh i pro pracovníky z České republiky.

Informace pro české občany o práci v Německu

Obecné informace o možnostech přijetí zaměstnání v Německu Uznávání kvalifikace Pochybnosti v souvislosti se vstupem na územi Německa, zákaz vstupu, nařízení o vyhoštění pokyny pro osoby, které se c...

Práce 4.0

Na konci listopadu 2016 byla po roce a půl dlouhém společenském dialogu na téma práce v době digitalizace zveřejněna bílá kniha „Práce 4.0“. V dubnu 2015 zahájilo spolkové ministerstvo práce a sociáln...

Elektronické hlášení zaměstnanců vyslaných do Německa od 1. ledna 2017

Zaměstnavatelé se sídlem v zahraničí, kteří vysílají zaměstnance do Německa, jsou povinni hlásit svoje zaměstnance celní správě a prohlásit, že dodrží pracovní podmínky platné v Německu. Od 1. ledna 2017 mají být hlášení podávána elektronicky prostřednictvím portálu „Meldeportal-Mindestlohn“.

Minimální mzda v Německu od 1. ledna 2015

Spolková republika Německo má od 1. ledna 2015 poprvé od svého vzniku na celém území všeobecně platnou minimální mzdu. Zákonná minimální mzda stanovuje pevnou hranici, kterou v budoucnu již nelze podkročit. V současné době činí 8,50 eur na hodinu.

Internetový portál „Make it in Germany“ vítá v Německu zahraniční pracovníky!

Portál „Make it in Germany“ chce odborným pracovníkům, kteří mají zájem žít a pracovat v Německu, ulehčit jejich hledání práce a podmínek pobytu v Německu. Na jednom místě shromažďuje všechny důležité informace o práci a životě v Německu a ukazuje, ve kterých odvětvích se hledají pracovníci.

MobiPro pro mladé – duální vzdělání v Německu

Speciální program „Podpora pracovní mobility mladých lidí se zájmem o vzdělání a nezaměstnaných mladých odborných pracovníků z Evropy (MobiPro-EU)“ nabízí mládeži a mladým dospělým zájemcům z členskýc...

Informační portál pro zahraniční profesní kvalifikace

BMWi

Portál pro profesní kvalifikace (BQ-Portal) shromažďuje informace o zahraničních profesních kvalifikacích. Zde najdou příslušné instituce, firmy a přistěhovalci s odborným vzděláním obsáhlé informace, díky nimž je možné lépe posoudit a ohodnotit zahraniční vysvědčení, diplomy, výuční listy atd. Zahraniční uchazeči o práci zde mohou požádat o potvrzení shodné úrovně svého odborného vzdělání nebo univerzitního titulu.