Podpora podnikání v zahraničí

Zvětšit obrázek Podpora podnikání v zahraničí spočívá na modelu 3 pilířů – souhry zahraničních obchodních komor (AHK), Germany Trade & Invest s jejími korespondenty a hospodářského oddělení Velvyslanectví SRN. Zahraniční obchodní komory jsou přitom součástí Průmyslového a obchodního sněmu komor (DIHK).

Portál zahraničních hospodářských vztahů spolkové vlády iXPOS dále nabízí podnikům přehled různých podpůrných opatření.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Česko-německá obchodní a průmyslová komora radí českým a německým podnikům a zakladatelům. Podporuje při navázání spolupráce, zastupování zájmů a práci s veřejností.

Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest je agentura pro podporu hospodářství Spolkové republiky Německo. Jejím úkolem je propagovat Německo jako atraktivní lokalitu pro hospodářství, investice a technologie a zároveň přilákat nové investory.

iXPOS – Portál pro zahraniční hospodářství

Portál iXPOS nabízí informace z více než 70 institucí, organizací a sítí pracujících v oblasti německé podpory zahraničního obchodu. Najdete zde rozsáhlé informace pro německý exportní sektor. iXPOS nabízí také možnost uzavírat mezinárodní B2B kontakty. 

Training - Made in Germany

iMOVE - profesní vzdělávání "made in Germany"

iMOVE je iniciativou Spolkového ministerstva pro vzdělávání a vědu s cílem zasadit do mezinárodního kontextu vzdělávání zaměstnanců. iMOVE je součástí Spolkového institutu pro profesní vzdělávání se širokou nabídkou služeb v oblasti odborného vzdělávání. iMOVE se snaží propojovat německé vzdělávací exportéry s partnery a zákazníky po celém světě.

Podpora podnikání v zahraničí

LKWs vor Container-Terminal

Kontakt s hospodářským oddělením