Energetika

Berlínský dialog o energetické transformaci se koná 20. a 21. března 2017

Německá spolková vláda zve na mezinárodní dialog o energetické transformaci pořádaný na ministerstvu zahraničí v Berlíně ve dnech 20. a 21. března 2017. Akce je určena pro politické představitele, zás...

Zmocněnec Spolkového ministerstva zahraničí pro globalizaci, energii a politiku klimatu, Ernst Peter Fischer

Většina německého obyvatelstva podporuje obrat v energetice

Zmocněnec Spolkového ministerstva zahraničí pro globalizaci, energii a politiku klimatu, Ernst Peter Fischer, představil během svého dubnového pobytu v Praze německý obrat v energetice. Na 15. energetickém kongresu v Praze zdůraznil, že obrat v energetice začal v Německu již před čtrnácti lety a většina německého obyvatelstva ho podporuje. Proto se neočekává, že by se Německo v energetice vrátilo zpět. Naopak, zájem o zkušenosti z Německa na celém světě roste a německé označení „Energiewende“ se začalo používat v angličtině jako kdysi „Kindergarten“. Více se dozvíte z prezentace Petera Fischera, která vysvětluje milníky a úspěchy energetického obratu.

Německý obrat v energetice – Čeho se do teď dosáhlo.

Organizace Germany Trade & Invest názorně objasňuje německý obrat v energetice. Odborníci z oblasti vědy, hospodářství a politiky mluví o dosažených úspěších, o plánech a možnostech, které obnovitelné energie a inteligentní systémová řešení nabízejí. Podívejte se na film.

Unterirdische CO2-Speicherung

Otázky a odpovědi k obratu v energetice

Jaké jsou stěžejní cíle energetické koncepce Spolkové vlády? Jak vypadá časový rámec? Zde se dozvíte více o tzv. německéme obratu v energetice

Česko-německá komise pro životní prostředí na MŽP jednala o spolupráci i klimaticko-energetické politice

Zástupci německého spolkového ministerstva životního prostředí a českého MŽP na zasedání Česko-německé komise pro životní prostředí 22. 10. v Praze jednali o klimaticko-energetické politice EU 2030, prohloubení spolupráce NP Šumava a NP Bavorský les nebo o spolupráci na budoucích projektech podle společné česko-německé smlouvy z roku 2004, které mají za cíl zlepšit životní prostředí. Komise na jednání podpořila mezistátní projekty na revitalizaci mokřadů, ochranu tetřívka a environmentální vzdělávání.

Energetika

Energiewende voraus!

Kontakt s hospodářským oddělením