Doprava

Omezení jízd pro kamiony v Německu v době prázdnin

V době od 1. července do 31. srpna 2017 je ve Spolkové republice Německo omezen provoz těžkých nákladních vozů. Zákaz se týká těchto vozidel: nákladních vozů s povolenou celkovou hmotností přes 7,5 t,  jakož i přívěsů za nákladním vozidlem.

Minimální mzda v Německu od 1. ledna 2015

Spolková republika Německo má od 1. ledna 2015 poprvé od svého vzniku na celém území všeobecně platnou minimální mzdu. Zákonná minimální mzda stanovuje pevnou hranici, kterou v budoucnu již nelze podkročit. V současné době činí 8,50 eur na hodinu.

Zavedení ekologických zón v Německu

V roce 2008 byly v řadě německých měst zavedeny ekologické zóny, do nichž smí vjíždět pouze vozidla vybavena příslušnou ekologickou známkou.

Doprava

World Wide Web

Kontakt s hospodářským oddělením