Hospodářství

Česko-německé hospodářské vztahy

Úzké a mnohostranné česko-německé hospodářské vztahy se vyznačují dobrou a intenzivní ekonomickou spoluprací.

Podpora podnikání v zahraničí

Podpora podnikání v zahraničí spočívá na modelu 3 pilířů – souhry zahraničních obchodních komor (AHK), Germany Trade & Invest s jejími korespondenty a hospodářského oddělení Velvyslanectví SRN.

Práce a pracovní trh

V této rubrice najdete informace k tématu práce a pracovní trh jakož i k odbornému vzdělávání.

Energetika a udržitelný rozvoj

Německý obrat v energetice kompletně mění zásobování elektřinou, tak aby to vyhovovalo všem. Cílem je, aby se německé hospodářství stalo nejekologičtější a nejúspornější a stále bylo konkurenceschopné a německá společnost si udržela vysokou životní úroveň.

Doprava

Mobilita je důležitým předpokladem pro hospodářský rozvoj. Německo je zemí s rozvinutou infrastrukturou. Informujte se také o změnách,  omezeních a předpisech na území Německa v rámci dopravy.

Odkazy - hospodářství

Zde najdete seznam českých a německých webových adres z oblasti hospodářství, státních hospodářských institucí a česko-německé a evropské hospodářské spolupráce.

Hospodářství

Konjunktur - Turbinenherstellung

Omezení jízd pro kamiony v Německu v době prázdnin

V době od 1. července do 31. srpna 2017 je ve Spolkové republice Německo omezen provoz těžkých nákladních vozů. Zákaz se týká těchto vozidel: nákladních vozů s povolenou celkovou hmotností přes 7,5 t,  jakož i přívěsů za nákladním vozidlem.

Kontakt s hospodářským oddělením

Jednotné kontaktní místo

Od počátku roku 2010 existuje v Německu tzv. jednotné kontaktní místo pro poskytovatele služeb. Německo tím uvedlo do praxe směrnici EU o službách. Jednotné kontaktní místo umožňuje poskytovatelům služeb, aby veškerá řízení a formality spojené se službami a efektivně vyřešili. Díky takto snadno přístupným a srozumitelným informacím mohou poskytovatelé služeb získat individuální podporu.

Informace o jednotných kontaktních místech v Německu naleznete na této webové adrese:

www.Einheitlicher-Amsprechpartner-Deutschland.de .

Informace o jednotných kontaktních místech v ostatních zemích EU naleznete na tomto odkaze: www.eu-go.eu .

Česko-německá spolupráce v oblasti životního prostředí

Základem česko-německé spolupráce v oblasti životního prostředí je Dohoda o životním prostředí, uzavřená roku 1996, jejíž úkoly koordinuje ´Společná komise pro životní prostředí.
Další informace