Dílna evropského myšlení

Zvětšit obrázek

Zahraniční studium avšak téměř doma – to Vám nabízí univerzita spolkového státu Sasko, která byla založena v roce 1993. IHI Zittau vznikla přímo v Trojzemí Německa, Polska a České republiky. Univerzitu založily společně univerzity Saska, Polska a České republiky (zakládající univerzitou byla rovněž Technická univerzita v Liberci) jako jedinečné místo ke studiu, kde se tváří v tvář potkávají především tři sousední země. Přibližně polovina ze tří set studentů na IHI Zittau pochází ze sousedních zemí, přičemž Češi tvoří po Němcích a Polácích třetí nejpočetnější skupinu. Výuka je v němčině, avšak i němečtí studenti se učí v průběhu svého studia na IHI Zittau základy češtiny nebo polštiny a kulturní a politické zvláštnosti sousedních zemí. Nabídka studia obsahuje výhradně magisterské studiujní programy v oblasti managementu a společenských věd (Mezinárodní management, Podnikatelská etika, Projektový management) a také Biotechnologie. Pro uchazeče, kteří dosud nemohou doložit odpovídající jazykové znalosti (např. DSD2 nebo TestDaF), nabízí IHI Zittau intenzivní kurzy němčiny od úrovně A2 nebo B2 Evropského referenčního rámce ke zkoušce Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH). Pokud studenti pokračují ve studiu na IHI-Zittau neplatí poplatky ani za přípravný jazykový kurz ani za zkoušku. Také studium na státních vysokých školách spolkového státu Sasko je bez poplatků. Studium je možné financovat prostřednictvím stipendijních programů.

IHI Zittau

Více informací o Mezinárodním vysokoškolském institutu v Žitavě najdete na jeho webové stránce.