Česko-německé gymnázium v Pirně

Česko-německé gymnázium Zvětšit obrázek (© picture-alliance / ZB)

Již při založení Euroregionu Labe v roce 1992 se zrodila vize dát německým a českým studentům možnost, učit se společně na bilingvním gymnáziu a složit maturitu, která bude uznána v obou zemích. V roce 1997 bylo přestavbou Gymnázia Friedricha Schillera vybudováno jedinečné binacionální a dvojjazyčné vzdělávací zařízení s matematicko-přírodovědným zaměřením a rozšířenou jazykovou výukou.

Děti se vedle angličtiny učí navíc i češtinu a tvoří od 7. stupně společnou třídu s 15 českými a 15 německými žáky. Státní smlouvou mezi Českou republikou a Saskem je zajištěno, že dosažená maturita je uznávána jak v Německu, tak v České republice.

Gymnázium v Pirně

stisk rukou