Česko-německé výměny mládeže

Pět dětí leží v kruhu hlavami k sobě. Zvětšit obrázek (© colourbox.com)

Tandem

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem zprostředkovává a podporuje spolupráci mládeže z Česka a Německa, pomáhá a radí zájemcům o sousední zemi z řad mladých lidí, vedoucích mládeže a pedagogů.Tandem prohlubuje dobré sousedské vztahy a komunikaci mezi oběma zeměmi. Aktivity Tandemu podporují mobilitu a setkávání mladých lidí z Česka a Německa. Mezi hlavní oblasti působení Tandemu patří:

  • semináře a vzdělávání,
  • informace a poradenství,
  • zprostředkování partnerství,
  • financování.

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže sídlí v Plzni a v Regensburgu a mají v obou zemích celorepublikovou působnost. Tandem Plzeň byl zřízen na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je veden Sekcí mezinárodních vztahů a evropských záležitostí MŠMT.

Příručka Tandemu k možnostem financování česko-německých výměn mládeže

Internetový portál Ahoj.info

Česko-německý internetový portál pro mládež Ahoj.info je projektem Tandemu. V rámci Evropské dobrovolné služby se o něj starají mladí lidé z Česka a Německa, kteří jsou v Tandemu Plzeň a Regensburg rok aktivní jako dobrovolníci. Ahoj.info informuje mladé lidi česky o Německu a německy o Česku o mobilitě, seminářích, jazyku a aktualitách z česko-německého světa.

Výměny mládeže

Tandem Plzeň

Organization
Tandem Plzeň
[Adresa]

Riegrova 17
306 14 Plzeň

Telefon
+420 377 634 755
Internetová adresa
www.tandem-org.cz

Tandem Regensburg

Organization
Tandem Regensburg
[Adresa]

Maximilianstr. 7
D-93047 Regensburg

Telefon
+49 941 585 57-0
Internetová adresa
www.tandem-org.de

Portál pro mládež

Zeleno-oranžové logo česko-německého portálu Ahoj.info