Bilaterální vztahy

Logo des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings

Česko-německé kulturní jaro

Program Česko-německého kulturního jara 2017 nabídl od března do července u příležitosti dvacetiletého jubilea Česko-německé deklarace na 300 akcí.

Lékařská akademie Berlin-Brandenburg

Alumniportal Deutschland v České republice

Alumniportal Deutschland sdružuje zájemce z celého světa, kteří absolvovali odbornou stáž, jazykový kurz či studijní nebo pracovní pobyt v Německu.

Česko-německé gymnázium

Česko-německé gymnázium v Pirně

V roce 1997 bylo přestavbou Gymnázia Friedricha Schillera vybudováno v Pirně u Drážďan jedinečné binacionální a bilingvní vzdělávací zařízení.

Pilsna Digitalis - digitální městská knihovna

Digitální fórum střední a východní Evropy realizovalo u příležitosti evropského hlavního města kultury "Plzeň 2015" projekt Pilsna Digitalis, který nabízí volně ke shlédnutí sbírku o celkovém počtu přes 150 000 stran zdrojů o Plzni.

Bilaterální vztahy

stisk rukou

Výměna žáků a mládeže

Pomoc při hledání informací, financí či partnerské školy v Německu nabízí Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

více zde

Online databáze šprechtíme

Logo der Projekts Šprechtíme

V rámci naší jazykové kampaně byla zpřístupněna databáze s pestrou nabídkou partnerů a institucí podporujících německý jazyk v Česku.

Česko-německý Stammtisch

Zákusek s kávou

Prager Runde

Setkání každý čtvrtek v 19:30 hod.

[Adresa]

Restaurant Zvonařka

Šafaříkova 785/1

120 00 Praha 2

Mobil
+420 731 571 094
Internetová adresa
www.prager-runde.cz

Česko německá kavárna

Setkání každe pondělí v 20 hod.

[Adresa]

Restaurant Pastička

Blanická 25

120 00 Praha 2

(vchod z ulice Mánesova)

Internetová adresa
www.cnkavarna.cz

Weltštamtiš

Štamtiš se setkává v nepravidelných odstupech na různých místech v Praze.

Internetová adresa
Facebook

Stammtisch Ústavu translatologie

Setkání se koná pravidelně během semestru (minimálně dvakrát za měsíc) v Praze.

Internetová adresa
Facebook

Prager Deutscher Klub

[Adresa]

Právnická fakulta Univerzity Karlovy
náměstí Curieových 7
116 40 Praha 1 

místnost 400.3

Internetová adresa
www.deutscherklub.cz

Prager Toastmaster

Setkání každých 14 dní

Termín příštího setkání zde

[Adresa]

Vysoká škola ekonomická v Praze
Náměstí Winstona Churchilla 4
130 00 Praha 3-Žižkov
místnost 474 (nová budova)

Internetová adresa
www.diepragertoastmaster.com

Mezinárodní německý štamtiš Brno

Setkání je každou středu ve 20 hodin.

[Adresa]

Nálevna U Leona 

Veveří 9

602 00 Brno

Internetová adresa
Facebook

Stammtisch Ostrava

Nepravidelné setkávání v Ostravě.

Internetová adresa
Facebook

Česko-německý štamtiš v Plzni

Setkání organizované dobrovolníky z Tandemu (Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže) se koná jednou za měsíc v Plzni.

Internetová adresa
Facebook

D-A-CH-CZ-Stammtisch v Plzni

Setkání organizované lektory DAAD a OeAD Katedry německého jazyka Západočeské univerzity v Plzni se koná třikrát za semestr. Od 18 hod. probíhá program v kinosálu rakouské knihovny na předem vybrané téma (náměstí Republiky 12, 1. patro). Potom se skupina přesune do některé z plzeňských hospod.

Internetová adresa
Facebook