Programy nadace Roberta Bosche

"K úspěchu je nutný nejen talent k pozorování, nýbrž schopnost pozorované zhodnotit, rozpoznat souvislosti a vyvodit z nich závěry“ – Robert Bosch. Pod tímto mottem nabízí nadace také v tomto roce znovu inovativní a modelové programy pro lidi z východní a střední Evropy. Pro každý typ a vkus je něco k nalezení:    * Tříměsíční stipendium pro mladé novináře (do 35 let) ve spolupráci s berlínskou novinářskou školou

  • Mladí kulturní ředitelé budou nasazeni jako stipendianti ve východní a střední Evropě při koncepci a organizaci kulturních a vzdělávacích nabídek
  • Podpůrná soutěž „Mladé cesty v Evropě“ umožňuje skupinám žáků a mládeže z východní a střední Evropy uskutečnění společných projektů
  • Nový program „Iniciativa střední a východní Evropa“ podporuje mladé iniciativy, které se věnují společenskopolitickým tématům
  • „Dějinná dílna Evropa“ podporuje mezinárodní dílny dějin. Zde mají mládež a mladí dospělí přispívat k tvorbě evropského povědomí o dějinách
  • Literární stavitel mostů – bude spolu s evropským překladatelským kolegiem Straelen nabízet četné programy také pro překladatele z Německa a ze střední a východní Evropy.Další informace k jednotlivým programům naleznete na Homepage nadace Roberta Bosche

www.bosch-stiftung.de (německy)