Výuka němčiny v ČR

Proč se učit německy? Cílem naší kulturní a vzdělávací politiky v České republice je v první řadě zprostředkovat cíleným skupinám aktuální, živoucí a diferencovaný obraz Německa, který podporuje dialog, výměnu a spolupráci mezi lidmi a kulturami a otevře především mladým lidem cesty k porozumění německé kultuře. Nejpřímější a nejjednodušší cesta k tomuto porozumění vede přes přístup k německému jazyku. Tento cíl sleduje také německo-rakouská jazyková kampaň šprechtíme, kterou prominentně podporují ministryně školství Kateřina Valachová, Marta Jandová, Karel Gott a mnoho jiných.

více zde

Německá škola v Praze

Německá škola v Praze

Německá škola v Praze je od roku 2001 Školou česko-německého setkávání. Je to uznávaná německá zahraniční škola podporovaná jak Spolkovou republikou Německo, tak i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Podpora němčiny: Soutěž o nejlepší krátký animovaný film

Začít s výukou němčiny v raném věku přináší s sebou řadu výhod. V rámci jazykové kampaně šprechtíme vyhlásilo německé velvyslanectví spolu s Filmovou fakultou pražské AMU studentskou filmovou soutěž.

Učňové z Česka u modelu

Němčina v Plzni opět na vzestupu

Po osmi letech se vrací němčina na největší strojařskou střední školu v kraji, díky finanční podpoře německých investorů v regionu.

Deutschwortschatz

Wonneproppen, Feierabend, unheilschwanger – německá slovní zásoba skrývá mnoho pokladů. Blog www.deutschwortschatz.de se věnuje těmto perlám německého jazyka a představuje je na svých webových stránkách, které zvou jak rodilé mluvčí, tak i studenty němčiny k tomu, aby se jimi probírali a objevovali svá osobní oblíbená německá slova.

Minister Steinmeier in der Deutschen Internationalen Schule in Jakarta

Projekt „Školy – partneři budoucnosti“

Z iniciativy německého ministra zahraničí Franka-Waltera Steinmeiera zahájil Goethe-Institut spolu s dalšími partnery začátkem roku 2008 projekt s názvem "Školy - partneři budoucnosti" ("Schulen: Partner der Zukunft). V koordinaci německého ministerstva zahraničí od té doby vznikla celosvětová síť 1300 partnerských škol ve Spolkové republice Německo, které nabízejí výuky němčiny na nejvyšší úrovni a kladou důraz na zprostředkování informací o Německu.

Výměna žáků a mládeže

Pomoc při hledání informací, financí či partnerské školy v Německu nabízí Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

více zde

Young Germany Podcast

Young Germany Podcast nabízí nejpoužívanější fráze pro začátečníky, úvod do němčiny a mnoho zajímavých poslechových příkladů a jazykových cvičení pro němčinu se učící (pokročilé) a mnohé jiné.

Výuka němčiny v ČR

Malý chlapec si čte v knize Deutschbuch.

Online databáze šprechtíme

Logo der Projekts Šprechtíme

V rámci naší jazykové kampaně byla zpřístupněna databáze s pestrou nabídkou partnerů a institucí podporujících německý jazyk v Česku.

Cena pro učitele němčiny 2016/2017

Mladá smějící se učitelka němčiny stojí u zelené tabule a píše na ni křídou.

Učíte němčinu? Dovedete své žáky zaujmout? Vymýšlíte a realizujete nové kreativní projekty? Chtěli byste na realizaci některého z projektů získat finanční příspěvek? Pak se spolu se svou třídou přihlaste do soutěže o nejlepšího učitele němčiny 2016/17!

Goethe-Institut v Praze

Goethův Institut

Goethe-Institut je německý kulturní institut, který nabízí bohatý kulturní program, knihovnu, kurzy němčiny všech úrovní a semináře pro učitele. Goethe-Institut

Školy s rozšířenou výukou německého jazyka v České republice

V České republice pracují učitelé z Německa především na Německé škole v Praze a na obou bilingvních gymnáziích v Praze a Liberci. Vedle toho existují četné školy s intenzivním vyučováním němčiny, které umožnují získání Německého jazykového diplomu. Seznam těchto škol si můžete stáhnout zde.

Německé zahraniční školy

Zahraniční škola

Ve světě je finančně a personálně podporováno více než 500 škol, z toho 119 německých zahraničních škol převážně v soukromém držení. V těchto zařízeních se nachází asi 2000 německých zahraničních učitelů, programových učitelů a odborných poradců.

Centrála pro zahraniční školství (ZfA)