"mundArt" představuje německé dialekty v České republice

Mundart Zvětšit obrázek Eveline Res, Bergstadt (© ifa)

Shromáždění německých spolků dokumentuje ve videoprojektu německá nářečí v České republice. V četných filmových krátkých portrétech jsou představeny jednotlivé životní osudy příslušníků německé menšiny, kteří ještě mluví nářečím. Díky krátkým filmům lze nejen poznat různá nářečí v České republice, ale také získat pohled na roli německého jazyka pro všední den protagonistů. Jazykovědci rozlišují pět německých nářečních skupin v ČR, s nimiž je možno se seznámit při zhlédnutí filmů „mundArt“. Více informací k filmům najdete zde.