Německá menšina v ČR

Při sčítání lidu v roce 2011 se k německé národnosti hlásilo 18.722 osob. 20.780 osob navíc uvedlo, že mají německou státní příslušnost. Při zahrnutí neuvedené příslušnosti a nedostatků při sčítání lidu se dá počítat až se 40.000 příslušníky německé menšiny. Německá menšina se organizuje ve Shromáždění německých spolků v České republice a v Kulturním sdružení občanů České republiky německé národnosti.

Mundart

"mundArt" představuje německé dialekty v České republice

Shromáždění německých spolků dokumentuje ve videoprojektu německá nářečí v České republice.

Logo Landesecho

Landesecho: časopis Němců v České republice

Landesecho (Zemská ozvěna) je možno chápat jako médium německo-českého dialogu. Vychází jenou měsíčně jako magazín se zprávami z politiky, hospodářství, kultury a společnosti. Landesecho si dalo za cíl postavit most mezi Německem a Českou republikou a podporovat německý jazyk a kulturu v České republice.

Německá menšina v ČR

Chebský kroj

Spolky německé menšiny v ČR

Shromáždění německých spolků v ČR

[Adresa]

Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e.V.

náměstí 14. října 1278/1

150 00 Praha 5

Telefon
+420 233 344 410
Fax
+420 233 344 372
Internetová adresa
www.landesversammlung.cz

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR

[Adresa]

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR

Dům národnostních menšin

Vocelova  602/3

120 00 Praha 2

Telefon
+420 221 419 819
Fax
+420 221 419 839
Internetová adresa
www.kulturverband.com

Setkávací střediska členů německé menšiny v ČR

Svazy a spolky členů německé menšiny v zahraničí jsou podporovány především Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo.