Studium a stipendia v SRN

Studierende mit Laptop Zvětšit obrázek (© dpa / picture-alliance) Mezinárodní bakalářské a magisterské studijní programy, možnost studia v angličtině, systém hodnocení umožňující uznání studijních kreditů a absolvovaných zkoušek, široká nabídka stipendií a atraktivní studentská města - tyto a další výhody dělají z Německa stále atraktivnější místo pro studium.

Aktuální nabídky Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Informujete se o aktuálních grantových a stipendijních programech a o plánovaném fóru Česko-bavorské vysokoškolské agentury, jejíž činnost byla zahájena koncem roku 2016.

ZIS logo

Cestovní stipendia pro cesty do Německa, Rakouska a Švýcarska

Nadace „zis“ pro studijní cesty uděluje každoročně stipendia v hodnotě 600 eur mladým lidem z různých zemí, kteří si chtějí sami zorganizovat studijní cestu.

Logo Studienbörse Germanistik

Stipendia programu “Studijní burza - germanistika”

Programem “Studijní burza  germanistika” podporuje nezisková Nadace Hermanna Niermanna ve spolupráci s Univerzitou Julia Maximiliana ve Würzburgu již přes deset let studenty germanistiky ze střední a východní Evropy. Vedle běžného stipendia zahrnuje podpora také studijní pobyt ve Würzburgu. Nabídka je určena germanistům na všech stupních jejich kariéry, kteří mají zájem o prohloubení svých jazykových a kulturních znalostí a jsou nebo v budoucnu budou činní jako multiplikátoři.

Dílna evropského myšlení

Zahraniční studium avšak téměř doma – to Vám nabízí univerzita spolkového státu Sasko, která byla založena v roce 1993. IHI Zittau vznikla přímo v Trojzemí Německa, Polska a České republiky. Univerzitu založily společně univerzity Saska, Polska a České republiky (zakládající univerzitou byla rovněž Technická univerzita v Liberci) jako jedinečné místo ke studiu.

Mezinárodní studijní program Spolkové republiky Německo pro odborné síly v oblasti vychovatelství a sociální práce

Jako zvláštní možnost rozšíření mezinárodního a mezikulturního přehledu pořádá pro odborné síly z v.u.pracovní oblasti, převážně z Evropy, spolkové ministerstvo pro rodinu,seniory,ženy a mládež každý rok 20-22 stipendií. Během studijního pobytu v trvání asi dvou měsíců provádí pracovní společnost pro děti a pomoc mládeži program ve třech stupních, který umožní hlubší znalost tohoto oboru. Program probíhá vždy v září a říjnu a je věkově určen pro účastníky ve věku od 25 do 45 let. Další podmínkou je zaměstnání v oboru, minimálně roční zkušenost a velmi dobrá znalost německého jazyka.

Další informace o AGJ, o programu a přihlášce jsou v brožuře PDF ISP:

  ISP-Stipendium [pdf, 192.9k]

Program Czech-German Youth Professionals

Program „Czech-German Youth Professionals" je určen mladým lidem z obou zemí, kteří ve své práci v oblasti politiky, médií, občanské společnosti a správy stojí denně před úkoly evropského sjednocovacího procesu.

Program dává účastníkům příležitost, na několikadenních seminářích diskutovat s předními experty o hospodářských, politických a sociálních otázkách a seznámit se s praktickým přístupem k těmto tématům. Cílem programu je také prohlubování znalostí mladých Němců a Čechů o sobě navzájem. Předchozí angažovanost na poli německo-českých vztahů není pro program podmínkou. Jednacím jazykem je angličtina.

více zde

Logo Copernicus

Studijní semestr v Berlíně nebo Hamburku v rámci stipendijního programu Copernicus

Copernicus umožňuje studujícím práv, hospodářství, sociálních nebo humanitních věd z východní a střední Evropy semestrální pobyt v Berlíně nebo Hamburku. Na studijní pobyt navazuje dvouměsíční pracovní praktikum absolvované v německém podniku nebo německé organizaci. Podpora zahrnuje ubytování, měsíční stipendium, zdravotní pojištění a uhrazení cestovních nákladů. Předpokladem pro získání stipendia je ukončení 4. semestru, dobré znalosti němčiny a společenská angažovanost.

více zde

Studium a stipendia v SRN

Výuka němčiny

Stipendia

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

V Německu existuje mnoho stipendijních nabídek. Můžete si nechat poradit v Informačním centru Německé akademické výměnné služby (DAAD) v Praze.

Studium v Německu

Humboldt Universität in Berlin

Který studijní obor? Jak se přihlásit? Do kterého města? Kde mohu bydlet? Internetové stránky zodpoví mnohé otázky týkající se studia a života v Německu.

Informace o vstupu pro české studenty

Od 1. května 2004 odpadla vízová povinnost pro české studenty, kteří chtějí studovat v Německu. Od 1. května 2011 Spolková republika Německo zcela otevřela svůj pracovní trh pro občany České republiky, což v praxi znamená, že není třeba pracovního povolení.

Online databáze šprechtíme

Logo der Projekts Šprechtíme

Databáze kampaně šprechtíme nabízí přehled dalších stipendií a možností pro vysokoškoláky.