Mezinárodní hudební festival Lípa Musica

Koncert v kostele v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica Zvětšit obrázek (© Lípa Musica )

16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se uskuteční v termínu od 15. září do 12. listopadu s tradičním letním prologem, který proběhne 11. srpna. Festival letos nabídne řadu 24 akcí na 18 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Lípa Musica nabídne i v roce 2017 koncert klasické hudby, ale i projekty s baletem, tancem  a world music. Ústřední programová idea festivalu vykrystalizovala díky uvědomění si role kulturní instituce působící v regionu, jehož identita byla historicky utvářena i zraňována střetáváním kultur.

I v letošním roce bude česko-německý kulturní dialog zásadní programovou linií a rozvine se i díky zařazení dvou nových lokalit včetně saské metropole Drážďan. Neméně významnou je však i snaha o kulturní rozvoj českého regionu a oživování jeho lokalit kvalitní hudební nabídkou. V oblasti interpretační a programové je pak zřejmým posunem získání umělecké garance osobností Radka Baboráka, světově renomovaného hornisty a dirigenta, který se nejen stává spolutvůrcem programu festivalu pro následující roky, ale také aktivním elementem v rovině sólové a komorní a navíc garantem vlastního festivalového orchestrálního tělesa.

Na festivalu se objeví celá řada hvězd v čele s basbarytonistou Adamem Plachetkou, hornistou Radkem Baborákem, houslistou Jiřím Vodičkou, violoncellistou Jiřím Bártou, Bennewitzovým kvartetem, Pražským komorním baletem a německými hosty – varhaníkem Albrechtem Kochem, pěvcem Joelem Frederiksenem a Ensemble Phoenix Munich či flamencovým duem Café del Mundo.

Z festivalu původně dramaturgicky zaměřeného na odkaz duchovní hudby a geograficky českolipský region se za dobu své existence vypracoval na mezinárodní hudební přehlídku, která reflektuje odkaz klasické hudby v plné jeho šíři, doplňuje jej o žánry hudebního divadla, baletu, tance i neklasické žánry hudební a své regionální zakotvení přesahuje záběrem na Liberecký a Ústecký kraj a pátým rokem i do sousedního Saska.

Festival probíhá pod záštitou paní Christiany Markert, vyslankyně Německého velvyslanectví v Praze.