„Oráč z Čech“ - scénické čtení - 14. října, od 20 hodin

Zvětšit obrázek

„Oráč a Smrt“ či Oráč z Čech“ je středověký disput mezi sedlákem, který přišel o ženu, a Smrtí. Dílo napsal kolem roku 1400 Jan z Teplé. Autor, básník, městský kronikář a notář v českém Žatci používá v díle jako první na německy mluvícím území tzv. neveršovanou řeč, která zdůrazňuje/vyzdvihuje člověka a jeho pocity. První tištěný text díla vyšel kolem roku 1460 v Bamberku.

Oráč donutí Smrt stanout před Božím soudem a tam obžaluje svého soupeře. Proti emocím Oráče nasadí Smrt logiku, avšak místy i posměch a cynismus.

Scénické čtení v podání Heika Ruprechta, Michaela Vogtmanna a Sirky Schwartz-Uppendieck se bude konat v sobotu, 14. října 2017 ve 20 hodin v kostele Svatého Antonína na Strossmayerově náměstí, Praha 7.

Vstup je volný. Prosíme o přihlášení pod ackermann-gemeinde%27%cz,sdruzeni

Účinkující:

Heiko Ruprecht (Oráč), narozen v Lindau, angažmá v mnichovských Kammerspiele, Ernst-Deutsch-Theater v Hamburku a v Schauspielhaus v Bochumu. Známý z televizního seriálu Doktor z hor.

Michael Vogtmann (Smrt), narozen ve Straubingu, angažmá v mnichovských Kammerspiele, v Bayerisches Staatsschauspiel a v divadlech v Norimberku, Fürthu, Augsburku a Osnabrücku.

Sirka Schwartz-Uppendieck(varhany), varhanice a od roku 2011 ředitelka kostelního sboru ve Fürthu. Zaměřuje se na varhanní, komorní, klavírní a současnou hudbu, často spojenou s uměním, literaturou a divadlem.

Varhanní doprovod složila skladatelka, klavíristka a profesorka na mnichovské Vysoké škole hudby a divadla (Hochschule für Musik und Theater).

Za vypracování scénického čtení patří dík zejména Evangelickému vzdělávacímu zařízení ve Fürthu. Za podporu na místě děkujeme faře kostela Sv. Antonína v Praze.

Scénické čtení pořádá kulturní referent pro české země ve spolku Adalbert Stifter Verein ve spolupráci se Zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České republice. Další partnery jsou Sdružení Ackermann-Gemeinde, Pražský literární dům autorů německého jazyka, Shromáždění německých spolků v České republice a spolek Antikomplex.

Bližší informace naleznete v letáku k akci „Oráč z Čech“ [pdf, 945.77k]