Aktuální nabídky Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Česko-bavorská vysokoškolská agentura má za cíl posílení spolupráce vysokých škol, intenzivnější vědeckou spolupráci a lepší akademickou mobilitu mezi Českou republikou a Bavorskem.

 

Zde jsou její aktuální výzvy a nabídky:

 

1. Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univerzit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku: ZDE 

 

Vyučující a vědci bavorských veřejných univerzit a vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o příspěvky na mobilitu kolegů z českých VŠ a o granty na česko-bavorské akademické projekty (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, přípravu projektů atp.: www.btha.de

 

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory, zvláště vítány budou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a z oblasti věd o materiálech. Finanční podpora bude stanovena maximálně do výše 75.000 Euro pro tříletý bilaterální projekt (z toho 37.500 Euro na tříletý projekt pro českou stranu). Žádosti se podávají do konce srpna 2017. Více informací: ZDE  

 

3. Save the date: Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Východobavorská technická vysoká škola (OTH Amberg-Weiden) zvou na 2. česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát". Program a přihlášky budou k dispozici v průběhu léta na stránkách www.btha.de

 

Vědecká spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem

Posílená spolupráce vysokých škol, intenzivnější vědecká spolupráce a lepší akademická mobilita mezi Českou republikou a Bavorskem – to vše jsou cíle nově založené Česko-Bavorské vysokoškolské agentur...

Prezentace o BTHA

Informujte se o konkrétních nabídkách podpory.

Internetové stránky BTHA

Uni Regensburg - Zahnräder

Zde naleznete aktuální nabídku agentury.