Vědecké instituce

DFG-Logo

DFG - Německá výzkumná společnost

Německá výzkumná společnost slouží vědě ve všech jejích odvětvích prostřednictvím finanční podpory výzkumných úkolů a podporováním spolupráce mezi výzkumníky.

Společnost Fraunhofer

Společnost Fraunhofer (FhG) provádí aplikovaný výzkum pro veřejné a soukromé podniky stejně jako výzkum ve veřejném zájmu. Se svými více než 80 výzkumnými zařízeními a 18 000 zaměstnanci s převážně přírodovědným a inženýrským vzděláním je tak Fraunhofer největší organizací, zabývající se aplikovaným výzkumem v Evropě. Její instituty provádějí výzkum pro průmysl, sektor služeb a pro veřejnou správu a nabízejí informační a servisní služby. Oblasti výzkumu jsou orientovány na potřeby společnosti: zdraví, bezpečnost, komunikace, mobilita, energie a životní prostředí. 

Helmholtz Gemeinschaft

Společnost německých výzkumných center Helmholtz

Společnost německých výzkumných center Helmholtz sdružuje 17 přírodovědně-technických a biologicko-medicínských výzkumných center a je tak největší vědeckou organizací v Německu. Jejím úkolem je sledovat dlouhodobé výzkumné cíle státu a společnosti.  Zpracovává velké a naléhavé společenské, vědní a ekonomické otázky prostřednictvím strategicky a programově zaměřeného špičkového výzkumu v šesti výzkumných oblastech: energie, Země a životní prostředí, zdraví, klíčové technologie, materiální struktury a doprava, letectví a kosmonautika

Společnost Leibniz

Společnost Leibniz sdružuje 87 výzkumných institucí, které se věnují vědním problémům celospolečenského významu, a vyznačuje se především  enormní rozmanitostí zpracovávaných témat. Výzkumné instituty Leibniz vytvářejí infrastruktury pro vědu a výzkum a poskytují služby orientované na výzkum – zprostředkování, poradenství a transfer – pro veřejnost, politiku, vědu a hospodářství. Jednotlivá výzkumná zařízení tvoří decentralizovanou organizační formu a jsou ve většině případů vědecky a organizačně nezávislá.

Max-Planck-Gesellschaft

Společnost Maxe Plancka

Společnost Maxe Plancka se zabývá základním výzkumem v oblasti přírodních a společenských věd a doplňuje tak univerzitní výzkumné projekty. Současných 80 institutů se angažuje ve zvláště inovativních vědních oborech, které jsou finančně a časově náročné. Jejich spektrum výzkumu se neustále rozšiřuje: zakládají se nové instituty, aby hledaly odpovědi na závažné vědecké otázky budoucnosti; jiná zařízení se naopak ruší, když jejich výzkumné zaměření již například proniklo do vysokého školství.

Akademie věd

Hlavní úkol německých Akademií věd spočívá v koordinaci a podpoře dlouhodobých výzkumných projektů a v rozvoji a udržování dialogu mezi jednotlivými disciplinami. Kromě toho poskytují Akademie veřejnosti rady ve všeobecných a speciálních vědeckých záležitostech, mimo jiné při nově nastolených otázkách. Dalšími institucemi je Národní vědecká akademie Leopoldina a Unie německých akademií.

EURAXESS Německo pro vědce

EURAXESS  Německo je informačním a poradenským místem  pro mezinárodně mobilní výzkumníky, kteří přijíždějí za účelem vědecké činnosti do Německa, nebo chtějí jet do jiné země.

Vědecké instituce

Wissenschaft und Forschung

Kontakt s oddělením pro vědu a výzkum