Užitečné odkazy

Nový internetový portál "Hightech-Strategie 2020"

Hightech-Strategie 2020 spojuje výzkumné a inovační aktivity spolkové vlády a sdružuje nejdůležitější představitele vědy a hospodářství, aby znalosti a nápady pokud možno co nejrychleji proměnili v in...

Research Explorer

Databáze Německé výzkumné společnosti DFG a Německé akademické výměnné služby DAAD. Research Explorer obsahuje přes 17.000 institutů na německých vysokých školách a neuniverzitních výzkumných zařízeních seřazených podle geografických, odborných a strukturálních kritérií. Seznam institucí obsahuje aktuální poštovní a webové adresy.

Informační služba „Věda“

Informační služba „Věda“ Vám poskytuje neomezený přímý přístup k aktualitám z první ruky. Idw zprostředkovává kontakt mezi vědou a veřejností a jako neziskové sdružení s několika sty napojenými institucemi přestavuje jednu z nejdůležitějších internetových platforem pro zprávy z oblasti vědy v  německy mluvících zemích.

Frauenhofer-centrum pro střední a východní Evropu

Frauenhofer-centrum pro střední a východní Evropu je strategickým partnerem pro spolupráci aktérů růstových trhů v oblasti hospodářství, vědy a politiky ve střední a východní Evropě. Jako experti pro inovační a technologický management , strategický vývoj a marketing výzkumu vyvíjíme vědecky fundovaná, celostní řešení – od analýzy potenciálu, přes koncepci a realizaci na míru šitých projektových a obchodních modelů až po vědecký a technologický transfer. 

IAMO - Leibnizův institut pro agrární rozvoj a transformační hospodářství

Leibnizův institut pro agrární rozvoj a transformační hospodářství je mezinárodně uznávaným výzkumným zařízením, které se věnuje důležitým otázkám z oblasti agrárního a potravinářského hospodářství a regionálního rozvoje. Oblastmi hlavního zájmu je střední a východní Evropa a centrální a východní Asie. Od svého založení v roce 1994 patří jako neuniverzitní výzkumné zařízení k Leibnizově společnosti.

Konference rektorů – Hlas vysokých škol

Konference rektorů je dobrovolné sdružení státních a státem uznávaných univerzit a vysokých škol v Německu.

Portál „Výzkum“

Jak se zorientovat v německém výzkumu? Vyhledávání na portálu Forschungsportal.Net.

Německá akademie technických věd acatech

Německá akademie technických věd je první národní vědeckou akademií Německa. Zastupuje technické vědy doma i v zahraničí a radí politikům i společnosti v technických otázkách budoucnosti.

Věda v dialogu

Iniciativa Věda v dialogu zprostředkovává kontakt mezi vědci a širokou veřejností všech věkových kategorií a úrovní vzdělání a podporuje diskusi o vědě a výzkumu v Německu.

Užitečné odkazy

Wissenschaft und Forschung

Kontakt s oddělením pro vědu a výzkum

Databáze kontaktů

Alumniportal Deutschland je komunikační online platforma pro zájemce z celého světa, kteří absolvovali odbornou stáž, jazykový kurz či studijní nebo pracovní pobyt v Německu. Nabízí jim možnost udržovat kontakt s německým prostředím, sdílet zkušenosti, navazovat zajímavé profesní kontakty, zdokonalovat se v němčině a také hledat práci u domácích i německých firem. Portál je určen také organizacím a firmám, které zde mohou mezi registrovanými uživateli vyhledávat nové partnery a zaměstnance.

Nadační svaz

Nadační svaz sdružuje subjekty německé ekonomiky. Sloučilo se v něm přibližně 3.000 podniků, podnikatelských svazů, nadací a soukromých osob za účelem rozvoje vědy, výzkumu a vzdělání. Nadační svaz podporuje spolupráci v oblasti hospodářství a vědy a rozvíjí dialog mezi vědou a veřejností.

Iniciativa kompetenční sítě v Německu

V Iniciativě kompetenční sítě sdružuje Spolkové ministerstvo hospodářství a  technologií inovativní sítě v Německu. Tyto jsou zařazeny do devíti tématických oborů a osmi regionů.