Tiráž/prohlášení o ochraně osobních údajů

Německé velvyslanectví v Praze

Webové stránky Německého velvyslanectví v České republice jsou vydávány tiskovým referátem.

Tiskový mluvčí je pan Dr. Guido Müntel

V případě dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat.

Telefon: (+420) 257 113 - 111

Fax: (+420) 257 113 - 301

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Při každé návštěvě internetových stránek Spolkového ministerstva zahraničí a při každém stahování souboru se data o tomto přístupu dočasně ukládají a zpracovávají do souboru protokolu. 

Před uložením jsou data anonymizována změnou IP adresy. 

Jednotlivě se ukládají o každém přístupu/stahování následující data:

  • anonymizovaná IP adresa,
  • datum a čas,
  • otvíraná stránka/jméno stahovaného souboru,
  • množství přenášených dat
  • hlášení, zda byl přístup/stahování úspěšný

Tato data se vyhodnocují pouze pro statistické účely a pro zlepšení nabídky a následně jsou vymazána. 

K jinému použití nebo dalšímu předávání třetím osobám nedochází. 

Při otvírání jednotlivých stránek se pro ulehčení navigace používají takzvané dočasné soubory cookies. Tyto soubory session cookies neobsahují žádné osobní údaje a po ukončení přístupu propadají. Techniky jako např. Java aplety nebo Active-X-Controls, které umožňují sledovat chování uživatele při přístupu, se nepoužívají. 

Poštovní nebo e-mailové adresy poskytnuté v rámci dotazů nebo objednávek informačního materiálu se používají výlučně pro korespondenci případně zaslání.

Vzhled a technická realizace

Pokyny k užívání

Prosím dbejte na naše pokyny k užívání:

Copyright

Bundesbildstelle, BPA

Fotoarchiv, AA