Třetí česko-německý workshop s tématem spolupráce člověka s robotem

Teamwork Zvětšit obrázek Teamwork (© Colourbox)

Během třetího česko-německého workshopu o iniciativě Průmysl 4.0 představili jednotliví partneři první výsledky své přeshraniční spolupráce.

V srpnu 2016, v rámci návštěvy německé spolkové kancléřky Angely Merkelové v Praze, založily Česko a Německo společnou inovační laboratoř pro výzkum a vývoj bezpečné kooperace člověk-robot v Průmyslu 4.0. Od té doby spolu úzce spolupracují pražský Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a Německé výzkumné středisko pro umělou inteligenci (DFKI) v Saarbrückenu.

Během tohoto třetího workshopu, který po Praze a Berlíně proběhl v půlce října v Saarbrückenu, se diskutovalo právě o nových možnostech kooperace člověk-robot (MRK 4.0). Středem zájmu byla zejména integrace výzkumu a výroby do Průmyslu 4.0, konkrétní možné scénáře spolupráce člověka a robota a jejich integrace do výrobních procesů.