Celosvětová síť špičkových vědců s pilířem v České republice: český Humboldtův klub slaví 25 let

Český Humboldtův klub spojuje dřívější a současné stipendisty německé Nadace Alexandra von Humboldta, kteří patří k vědecké elitě země. U příležitosti 25. výročí založení Humboldtova klubu v Česku se 2. března 2016 konal slavnostní akt v budově Velvyslanectví SRN v Praze. Zúčastnil se ho i prezident Humboldtovy nadace, Prof. Dr. Helmut Schwarz.

Díky podpůrným programům Humboldtovy nadace se mohlo od roku 1964 už 413 vědců z Česka seznámit s vědeckými pracovišti v Německu. Stali se tak spolu s celkem 27 tisíci vědci, z toho 52 nositeli Nobelovy ceny, součástí celosvětové sítě takzvaných Humboldtiánů. Nadace uděluje ročně zhruba dva tisíce stipendií na výzkumné pobyty v Německu. Rozhoduje vědecká kvalita uchazečů. Každý rok přesvědčí výběrovou komisi v průměru šest zájemců z České republiky.

Účast v programu a pobyt v Německu často výrazně ovlivní vědecký, pracovní, ale také osobní vývoj výzkumníků. To dokládají i výpovědi významných českých vědců, kteří jsou součástí „Humboldtovy rodiny“:

„Stipendium Humboldtovy nadace a roční pobyt na univerzitě v Hannoveru v polovině 80. let měly výrazný vliv zejména na moje zahraniční vědecké kontakty po sametové revoluci. Je nepochybné, že pobyt v Německu pozitivně ovlivnil celou moji vědeckou kariéru.“ – Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR

„Nejen že jsem si přinesl do své klinické praxe řadu nových operačních postupů u vrozených a získaných vad, ale obdivoval jsem neuvěřitelnou pracovní disciplínu a organizaci práce.“ – Jan Měšťák, plastický chirurg

„Hned po příjezdu jsem byl vřele přivítán a stal jsem se okamžitě členem katedry. Prostředí bylo inspirativní, plné mladých doktorandů, s perfektně funkčním technickým zázemím.“  - Miroslav Vlček, prorektor ČVUT

"Udělení Humboldtova stipendia v roce 1992, necelý rok po mé obhajobě PhD, bylo pro mou další vědeckou kariéru zcela zásadní. Začal jsem v Německu pracovat ve špičkové laboratoři na zajímavém tématu a zahájil jsem vědecký projekt, na kterém jsem pokračoval i po návratu do České republiky.“ – Jan Konvalinka, biochemik a prorektor Karlovy univerzity

„Návratové stipendium nadace často pomáhá k vybudování vlastních výzkumných skupin.“ – Jan Franc, fyzik, předseda českého Humboldtova klubu

„Pro všechny stipendisty to je vstup do německého kulturního a vědeckého světa a napojení na velký svět vědy.“ - Igor Jex, děkan FJFI ČVUT

 

Momentálně existuje 122 Humboldtových klubů v 75 zemích. Český spolek čítá v současnosti 80 členů.

česko-německé vztahy v oblasti vědy

Alexander von Humboldt-Stiftung

25 let Humboldtova klubu v České republice