Kontakty v České republice

Zde najdete zajímavé kontakty na instituce v České republice

Humboldt Klub

Humboldt klub České republiky sdružuje bývalé a současné stipendisty Nadace Alexandra von Humboldta, nositele cen Nadace a další osoby, jež se ztotožní s cíli, posláním a stanovami klubu. Posláním Humboldtova klubu je rozvoj vědeckých a kulturních aktivit v ČR, podpora mezinárodní spolupráce a výměny se zaměřením na rozvoj česko-německých vztahů.

Technologické centrum Akademie věd

Technologické centrum je národním informačním centrem pro evropský výzkum, připravuje analytické a výhledové studie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zabývá se mezinárodním transferem technologií. Technologické centrum se zaměřuje na spolupráci s výzkumnými pracovišti a průmyslovými podniky, zejména s malými a středními inovačními firmami přispívá ke komerčnímu využívání výzkumných výsledků a k zavádění inovací v praxi.

Technologická agentura České Republiky - TAČR

Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Czech Research and Technology Development

CZECHRTD.info přináší přehledné informace o výzkumu a vývoji v České republice. Stránky v angličtině jsou určeny především zahraničním zájemcům o spolupráci s českými výzkumnými týmy.

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu napomáhá úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce. Zde najdete i základní odkazy na české organizace v oblasti vědy a výzkumu v České republice. 

Technologický profil ČR

Projekt Technologický profil České republiky vznikl jako aktivita česko-německé vědeckotechnické spolupráce s oficiální podporou německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum. Na stránkách Technologického profilu najdete databázi inovačního potenciálu ČR.

Jihomoravské inovační centrum (JIC)

Jihomoravské inovační centrum (JIC) se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje. JIC zprostředkovává propojení univerzit a vědecko-výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, s cílem maximalizovat přínos výzkumu a vývoje na regionální a národní úrovni.

EURAXESS Česká republika

Portál EURAXESS pro přijíždějící a vyjíždějící výzkumné pracovníky obsahuje praktické informace o pracovním i běžném životě, stejně jako informace o pracovních příležitostech a možnostech financování. Centra Euraxess pomáhají výzkumným pracovníkům a jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility.

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR

Nevládní organizace Asociace inovačního podnikání se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti inovačního podnikání.

Kontakty v České republice

Kontakt

Kontakt s oddělením pro vědu a výzkum

Studenti navrhli způsob, jak odstranit arzén z povrchových vod

Wasser

Absolutními vítězi soutěže Chytrá řešení pro životní prostředí jsou Dong Nguyen Thanh a Hung Hoang Dieu z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a z Českého vysokého učení technického.