Informace o vědě a výzkumu

Kvalita výzkumu je často závislá na výši získaných finančních prostředků z třetích zdrojů. Vědci se proto musí více zabývat rešerší možností finanční podpory. Zde najdete několik tipů. 

Mezinárodní kancelář Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum

Mezinárodní kancelář sleduje z pověření Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum cíl, rozvíjet mezinárodní propojení německých vysokých škol, výzkumných ústavů a podniků za účelem vypracování systému kompetencí a inovativního náskoku pro německou vědu a hospodářství. 

Spolkové poradenství „Výzkum a inovace“

Nová stránka Spolku pro poradenství a podporu „Výzkum a inovace“ Vám přehledně poskytuje potřebné informace o možnostech podpory, přístup ke všem dokumentům pro podávání žádostí, informace o probíhajících a dokončených výzkumných projektech Spolkové republiky Německo a o zprávách o výzkumu podporovaných projektů.

Mezinárodní kooperace

Chcete se orientovat na mezinárodním poli, navázat kontakty a nastartovat konkrétní projekty – Mezinárodní kooperace poskytuje klíč k úspěšné mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vzdělání.

Elektronický systém žádostí easy

Formuláře žádostí, směrnice, informace a pokyny spolkové republiky. 

Katalog podpor

Stručné informace o všech probíhajících a dokončených záměrech Spolkové podpory projektů.

Informace o vědě a výzkumu

Wissenschaft und Forschung

Kontakt s oddělením pro vědu a výzkum

Datová banka spolkových podpor

Přehled podpůrných programů spolkové republiky, spolkových zemí a Evropské komise.