Minimální mzda v Německu od 1. ledna 2015

Spolková republika Německo má od 1. ledna 2015 poprvé od svého vzniku na celém území všeobecně platnou minimální mzdu. Zákonná minimální mzda stanovuje pevnou hranici, kterou v budoucnu již nelze podkročit. V současné době činí 8,50 eur na hodinu. Výše může být změněna právním nařízením spolkové vlády na návrh stálé komise tarifních partnerů (Komise pro minimální mzdu sestávající ze zástupců svazů zaměstnavatelů a odborů). O úpravě se bude jednat poprvé v roce 2016 pro rok 2017, poté se o úpravě bude rozhodovat každé dva roky. Informace o minimální mzdě naleznete zde

Zákon o minimální mzdě se vztahuje na všechny zaměstnance v Německu, nezávisle na tom, zda zaměstnavatel má sídlo v Německu či v zahraničí. V určitých oborech jsou zaměstnavatelé se sídlem v zahraničí, kteří zaměstnávají jednoho či více zaměstnanců v Německu, povinni předložit před zahájením každé práce nebo služby písemné hlášení v němčině. Tato povinnost se týká mimo jiné podniků, zabývajících se spedicí, přepravou nebo logistikou.

 

Nařízení o minimální mzdě Spolkového ministerstva financí usnadňuje povinnost nahlášení pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí pro mnohé skupiny zaměstnanců, kromě jiného pro výlučně mobilní pracovníky. To se týká především přepravy nákladů a osob (§ 2 odst. 4 Nařízení o minimální mzdě). Hlášení musí být podáno u Spolkového finančního ředitelství Západ (Bundesfinanzdirektion West). Informace o tom, jak je třeba postupovat, a příslušné formuláře naleznete na internetové stránce Celní správy

Pozastaveny kontroly k prověření zákona o minimální mzdě v oblasti přepravy pro tranzitní dopravu

Na dobu do vyjasnění evropsko-právních otázek ohledně  uplatnění zákona o minimální mzdě na oblast dopravy nebudou prováděny kontroly ze strany státních institucí k prověřování zákona o minimální mzdě – omezeně na oblast čistého tranzitu. Nebude ani zahajováno správní řízení pro nedodržování zákona o minimální mzdě. Pokud by takové řízení již bylo zahájeno, bude zastaveno. Po dobu, kdy budou zkoumány evropsko-právní otázky o uplatnění zákona o minimální mzdě na oblast dopravy, není třeba pro oblast čistě tranzitní přepravy odevzdávat ani vyhotovovat hlášení nebo plány nasazení pracovníků, ani záznamy vyplývající ze zákona o minimální mzdě či příslušných nařízení.

Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí

nebo na stránkách celní správy

informace v angličtině

Tiskové prohlášení Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí

BMAS

Tiskové prohlášení spolkové ministryně práce a sociálních věcí Andrey Nahlesové k přechodnému řešení minimální mzdy v rámci čistě tranzitních jízd.