Upozornění pro uživatele

Obsah těchto internetových stránek slouží k informování veřejnosti. Pečlivě dbáme na správnost, aktuálnost, úplnost a srozumitelnost uveřejněných článků . Stránky se pravidelně aktualizují. Přesto jsou nutná tato opatření:

Články jiných poskytovatelů

I když se snažíme o pečlivý výběr odkazů, nemáme žádný vliv na obsah či tvorbu cizích internetových stránek (odkazů), na které přímo či nepřímo odkazujeme. Nepřebíráme tudíž žádnou zodpovědnost nebo záruku za správnost nebo úplnost obsahu internetových stránek, na které naše stránky odkazují. Toto se týká všech odkazů na našich stránkách a obsahů všech stránek, na něž odkazy odkazují.

Dále nepřebíráme žádnou zodpovědnost za články, které se na naše webové stránky dostanou přes zdroj RSS. Obzvlášť není možná zodpovědnost za zprávy, převzaté od Deutsche Welle.

 

Autorské právo

Informace a vzhled těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Bez našeho předchozího písemného povolení je zakázán dodatečný tisk celé informace nebo i její části, rozmnožování, překládání či využívání jiným způsobem. Obzvlášť to platí pro dokumenty, stránky, data, předmět a pod., které jsme uveřejnili nebo sami vypracovali.

 

Vlastní obsah

Pokud obsahy, uvedené na těchto stránkách, obsahují právní předpisy, úřední pokyny, doporučení nebo informace, byly vypracovány podle nejlepšího vědomí a s největší pečlivostí. Při nesrovnalostech však platí výhradně aktuální úřední znění, které jsou uveřejněny  v příslušných listech. Případné právní připomínky, doporučení a informace jsou nezávazné; právní poradenství se nekoná.

 

Osobní data

Pokud je v internetové nabídce možnost zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailová adresa, jméno, adresa), je jejich uvedení ze strany uživatele výslovně dobrovolné. Osobní údaje jsou získávány pouze s Vaším vědomím a s Vaším souhlasem.

Hlášení chyb

Redakce prosí uživatele těchto internetových stránek, aby nás též upozornili na protiprávní nebo chybné články jiných, jejichž odkaz je uveden v naší internetové prezenci. Stejně tak prosíme o zprávu, pokud naše vlastní obsahy nebudou bezchybné, aktuální, úplné a srozumitelné.

Kontaktní formulář