Věda a výzkum

Teamwork

Třetí česko-německý workshop s tématem spolupráce člověka s robotem

Během třetího česko-německého workshopu o iniciativě Průmysl 4.0 představili jednotliví partneři první výsledky své přeshraniční spolupráce.

povrch na Marsu

Čeští a němečtí vědci potvrdili přítomnost mladých sopek na Marsu

Díky spolupráci mezinárodního týmu, jehož jádro tvoří česko-německá vědecká dvojice: Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Ernst Hauber z Německého střediska pro letectví a kosmonautiku (DLR), se podařilo objevit relativně mladé sopky, které jsou 200 až 400 miliónů let staré, v místě, kde se o jejich objevení vědci pokoušeli bezúspěšně několik desetiletí.

Im Labor der Sportmedizin/-biologie der TU Chemnitz

Double-degree ZČU v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz

Od zimního semestru 2017/2018 bude zahájem společný studijní „double-degree“ program Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz pod názvem „Pedagogika pohybové prevence“. V rámci tohoto nového, přeshraničního studijního programu budou studentům zprostředkovány informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

Aktuální nabídky Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Informujete se o aktuálních grantových a stipendijních programech a o plánovaném fóru Česko-bavorské vysokoškolské agentury, jejíž činnost byla zahájena koncem roku 2016.

Světový koncern Siemens slavil 13. prosince 2016 dvousté narozeniny svého zakladatele

Podle šéfa koncernu Joe Kaesera se firma Siemens nemusí bát srovnání s úspěšnými startupy ze Silicon Valley. I tento elektrokoncern totiž staví na pionýrském duchu a vynalézavosti – a velmi skromných ...

Česko-německý dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností

Německá vědecká Fraunhoferova společnost je v Evropě vedoucí organizací v oblasti aplikovaného výzkumu. Své know-how v propojování vědy, vývoje a průmyslu by chtěla v budoucnu rozšířit i České republice. Německé velvyslanectví v Praze zorganizovalo dne 19. října 2016 společně se Sekcí pro vědu, vývoj a inovace při Úřadu vlády a Fraunhoferovou společností konferenci pod názvem „Česko-německý dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností“. Již během konference se dohodly společné projekty.

ZKI DLR

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu v regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Cílem této výzvy je podpořit přípravu vědeckých projektů, které se zabývají tématy evropských rámcových programů z oblasti vědy a inovací jako jsou Horizont 2020 a další relevantní programy (např. INTERREG, IPA). V první fázi je možné podat v elektronické podobě návrhy projektů v němčině nebo angličtině do 29. prosince 2017.

Prof. Reimund Neugebauer

Vyvinuli jsem MP3 i "hmyzí oko"

„Založení naší kontaktní kanceláře je možné v každé průmyslové hi-tech zemi, mezi něž určitě patří i Česká republika,“ říká v rozhovoru pro Lidové noviny (4. května 2016) profesor Reimund Neugebauer, prezident Fraunhoferovy společnosti. Přečtěte si rozhovor a další informace o excelentní společnosti sdružující 67 výzkumných ústavů po celém Německu, jež je symbol inovací a hi-tech využití.

25 let Humboldtova klubu

Stipendii jsme podpořili 52 nobelistů

Přečtětě si rozhovor s prezidentem Nadace Alexandra von Humboldta, profesorem Helmutem Scharzem, který vedl Martin Rychlík v deníku Lidové noviny, dne 11. března 2016.

Celosvětová síť špičkových vědců s pilířem v České republice: český Humboldtův klub slaví 25 let

Český Humboldtův klub spojuje dřívější a současné stipendisty německé Nadace Alexandra von Humboldta, kteří patří k vědecké elitě země. U příležitosti 25. výročí založení Humboldtova klubu v Česku se 2. března 2016 konal slavnostní akt v budově Velvyslanectví SRN v Praze. Zúčastnil se ho i prezident Humboldtovy nadace, Prof. Dr. Helmut Schwarz.

Dvacet pět let Humboldt Klubu v České republice

Před dvaceti pěti lety byl v České republice založen Humboldt klub, který sdružuje bývalé i současné stipendisty Nadace Alexandra von Humboldta a nositele cen této nadace. Jeho posláním je rozvíjet vědecké a kulturní aktivity v ČR, podporovat mezinárodní spolupráci a výměnu se zaměřením na rozvoj česko-německých vztahů a kontaktů mezi vědeckými a kulturními institucemi obou zemí. K uvedneném výročí připravuje klub ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo slavnostní setkání, které se uskuteční 2. března 2016.

Nové technologie digitalizace a rekonstrukce zničených a poškozených kulturních statků

11. listopadu 2015 zorganizoval v Praze berlínský Fraunhoferův institut pro produkční zařízení a konstrukční techniku (IPK) společně s Goethe-Institutem seminář na téma „Nové technologie digitalizace a rekonstrukce zničených a poškozených kulturních statků“.

Logo Karlovy univerzity

25 let úspěšné spolupráce s německou Univerzitou Heidelberg

Dne 28. dubna 2015 si Univerzita Karlova připomněla 25 let úspěšné spolupráce s německou Univerzitou Heidelberg. V rámci oslav, kterých se účastnili nejvyšší představitelé obou univerzit, se hovořilo o rozvoji a prohloubení vzájemné spolupráce. Při této příležitosti byla podepsána aktualizovaná dohoda o spolupráci.

25 let úspěšné spolupráce mezi Karlovou univerzitou a Univerzitou Heidelberg

V rámci oslav, kterých se v Praze účastnili nejvyšší představitelé obou univerzit, se hovořilo o rozvoji a prohloubení vzájemné spolupráce. Poslechněte si slavnostní projevy.

Věda a výzkum

Wissenschaft und Forschung

Kontakt s oddělením pro vědu a výzkum

Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Vzdělání a výzkum jsou základny, na nichž stavíme svou budoucnost. Podpora vzdělání, vědy a výzkumu Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum proto významně přispívá k zajištění blahobytu.

DAAD – Německá akademická výměnná služba

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Informace o německém vysokoškolském systému a studiu v Německu, zvláště také o "International Degree Programmes", připuštění ke studiu v Německu, možnostech podpory ze strany DAAD, jazykových zkouškách, letních kurzech a o životě v Německu.

Vysoké školy v Německu