Věda a výzkum

„Green Talents“ 2017

Jste „Green Talent“? Zkoumáte v oblasti udržitelného rozvoje? Patříte k odborníkům v oblasti ‚Sustainable Production and Consumption‘ a chtěli byste se zúčastnit jedinečného výzkumného pobytu v Německu? Přihlaste se na „Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustainable Development“ německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum!

Podělte se o své myšlenky - vědecká soutěž Falling Walls Lab již potřetí v Praze

Mezinárodní soutěž Falling Walls Labs se letos již po třetí koná v České republice, v Praze. V mnoha zemích po celém světě se jí mohou zúčastnit studenti, mladí vědci a vědkyně, zaměstnanci i podnikatelé. Přihlaste se a představte svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru! Úkolem je představit během tří minut svůj originální nápad, výzkumný projekt či model. Uzávěrka pro přihlašování do soutěže: 23. května 2017.

Spolupráce TAČR a BMBF - Veřejná soutěž pro výzkumné organizace a podniky

První velký společný projekt, který dá dohromady české a německé partnery z oblasti vědy a hospodářství, připravuje Technologická agentura ČR ve spolupráci s německým Ministerstvem pro vzdělávání a výzkum BMBF. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na projekty v oblasti Průmyslu 4.0.

Výzva „EUREKA Danube“

Pro inovativní a technologické firmy a výzkumné organizace vyhlašuje Evropská agentura pro koordinaci výzkumu (EUREKA) svou druhou výzvu „EUREKA Danube“. Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a vědu (BMBF), Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Chorvatsko tak v rámci EUREKY podpoří společné projekty v oblasti vědy a vývoje. Projekty EUREKY mají výhradně civilní charakter. Termín pro dodání projektových návrhů je možný do 31. března 2017.

Vědecká spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem

Posílená spolupráce vysokých škol, intenzivnější vědecká spolupráce a lepší akademická mobilita mezi Českou republikou a Bavorskem – to vše jsou cíle nově založené Česko-Bavorské vysokoškolské agentur...

Světový koncern Siemens slavil 13. prosince 2016 dvousté narozeniny svého zakladatele

Podle šéfa koncernu Joe Kaesera se firma Siemens nemusí bát srovnání s úspěšnými startupy ze Silicon Valley. I tento elektrokoncern totiž staví na pionýrském duchu a vynalézavosti – a velmi skromných ...

„Green Talents“ 2017

Jste „Green Talent“? Zkoumáte v oblasti udržitelného rozvoje? Patříte k odborníkům v oblasti ‚Sustainable Production and Consumption‘ a chtěli byste se zúčastnit jedinečného výzkumného pobytu v Německu? Přihlaste se na „Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustainable Development“ německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum!

Česko-německý dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností

Německá vědecká Fraunhoferova společnost je v Evropě vedoucí organizací v oblasti aplikovaného výzkumu. Své know-how v propojování vědy, vývoje a průmyslu by chtěla v budoucnu rozšířit i České republice. Německé velvyslanectví v Praze zorganizovalo dne 19. října 2016 společně se Sekcí pro vědu, vývoj a inovace při Úřadu vlády a Fraunhoferovou společností konferenci pod názvem „Česko-německý dialog o technologiích s Fraunhoferovou společností“. Již během konference se dohodly společné projekty.

ZKI DLR

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu v regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Cílem této výzvy je podpořit přípravu vědeckých projektů, které se zabývají tématy evropských rámcových programů z oblasti vědy a inovací jako jsou Horizont 2020 a další relevantní programy (např. INTERREG, IPA). V první fázi je možné podat v elektronické podobě návrhy projektů v němčině nebo angličtině do 29. prosince 2017.

Prof. Reimund Neugebauer

Vyvinuli jsem MP3 i "hmyzí oko"

„Založení naší kontaktní kanceláře je možné v každé průmyslové hi-tech zemi, mezi něž určitě patří i Česká republika,“ říká v rozhovoru pro Lidové noviny (4. května 2016) profesor Reimund Neugebauer, prezident Fraunhoferovy společnosti. Přečtěte si rozhovor a další informace o excelentní společnosti sdružující 67 výzkumných ústavů po celém Německu, jež je symbol inovací a hi-tech využití.

25 let Humboldtova klubu

Stipendii jsme podpořili 52 nobelistů

Přečtětě si rozhovor s prezidentem Nadace Alexandra von Humboldta, profesorem Helmutem Scharzem, který vedl Martin Rychlík v deníku Lidové noviny, dne 11. března 2016.

Celosvětová síť špičkových vědců s pilířem v České republice: český Humboldtův klub slaví 25 let

Český Humboldtův klub spojuje dřívější a současné stipendisty německé Nadace Alexandra von Humboldta, kteří patří k vědecké elitě země. U příležitosti 25. výročí založení Humboldtova klubu v Česku se 2. března 2016 konal slavnostní akt v budově Velvyslanectví SRN v Praze. Zúčastnil se ho i prezident Humboldtovy nadace, Prof. Dr. Helmut Schwarz.

Dvacet pět let Humboldt Klubu v České republice

Před dvaceti pěti lety byl v České republice založen Humboldt klub, který sdružuje bývalé i současné stipendisty Nadace Alexandra von Humboldta a nositele cen této nadace. Jeho posláním je rozvíjet vědecké a kulturní aktivity v ČR, podporovat mezinárodní spolupráci a výměnu se zaměřením na rozvoj česko-německých vztahů a kontaktů mezi vědeckými a kulturními institucemi obou zemí. K uvedneném výročí připravuje klub ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo slavnostní setkání, které se uskuteční 2. března 2016.

Nové technologie digitalizace a rekonstrukce zničených a poškozených kulturních statků

11. listopadu 2015 zorganizoval v Praze berlínský Fraunhoferův institut pro produkční zařízení a konstrukční techniku (IPK) společně s Goethe-Institutem seminář na téma „Nové technologie digitalizace a rekonstrukce zničených a poškozených kulturních statků“.

Logo Karlovy univerzity

25 let úspěšné spolupráce s německou Univerzitou Heidelberg

Dne 28. dubna 2015 si Univerzita Karlova připomněla 25 let úspěšné spolupráce s německou Univerzitou Heidelberg. V rámci oslav, kterých se účastnili nejvyšší představitelé obou univerzit, se hovořilo o rozvoji a prohloubení vzájemné spolupráce. Při této příležitosti byla podepsána aktualizovaná dohoda o spolupráci.

25 let úspěšné spolupráce mezi Karlovou univerzitou a Univerzitou Heidelberg

V rámci oslav, kterých se v Praze účastnili nejvyšší představitelé obou univerzit, se hovořilo o rozvoji a prohloubení vzájemné spolupráce. Poslechněte si slavnostní projevy.

Věda a výzkum

Wissenschaft und Forschung

Kontakt s oddělením pro vědu a výzkum

Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Vzdělání a výzkum jsou základny, na nichž stavíme svou budoucnost. Podpora vzdělání, vědy a výzkumu Spolkovým ministerstvem pro vzdělání a výzkum proto významně přispívá k zajištění blahobytu.

DAAD – Německá akademická výměnná služba

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Informace o německém vysokoškolském systému a studiu v Německu, zvláště také o "International Degree Programmes", připuštění ke studiu v Německu, možnostech podpory ze strany DAAD, jazykových zkouškách, letních kurzech a o životě v Německu.

Vysoké školy v Německu